Ziņas

Sabiedrība

Radoša tikšanās “Harmonijā”

Katram kāda dzejas rinda galvā. Jubilejā uzstājas literāti Aina Karele (no kreisās), Mirdza Kerliņa, Dzidra Medvedjeva, Jānis Mājenieks, Inga Čupranova un Sarma Enere. Foto: Sarmīte Feldmane

Cēsu kultūras biedrības “Harmonija” 25 darbības gadu jubileja bija biedru, draugu un atbalstītāju tikšanās, kad
atskatīties uz paveikto.

“Jubileja ir pelnīta. Biedru rindas kļūst kuplākas, iesaistās literāti un mākslinieki no citiem novadiem. Tas, ko darāt un radāt, ir svarīgi sabiedrībai. Garā stipra sabiedrība būs savas zemes un valsts saimnieki,” sacīja Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Viņš 16 “Harmo­nijas” biedriem pasniedza Cēsu novada domes Atzinības rakstus par ilggadēju, aktīvu un radošu iesaistīšanos kultūras un sabiedriskās dzīves veidošanā.

Šodien Cēsu kultūras dzīves norisēs biedrības literāri muzikālie pasākumi, izdotās grāmatas ir izpelnījušies atzinīgu sabiedrības novērtējumu. To atgādināja dažādu iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri sveica harmoniešus. “Esam savā jaunajā namā. Esam kopā ar citām organizācijām, un mums ir iespējas gan pulcēties, gan rīkot izstādes un koncertus, gan atvērt jaunas grāmatas,” sacīja “Harmonijas” vadītāja Astrīda Kamša. Stāstot par aizvadītajiem gadiem, būtiski, ka izdotas 54 biedru sarakstītas grāmatas, biedrībā kopā ar domubiedriem ir iespēja radoši pilnveidoties. Gleznotājs Leons Staris pastāstīja par mākslinieku un fotogrāfu darbošanos, savukārt Dzidra Medvedjeva bija sagatavojusi fotogrāfiju apkopojumu, kas atspoguļoja biedrības ikdienu. Katrs veltījis laiku, izdomu un enerģiju, lai gan paši, gan viesi vairāk uzzinātu par biedrību un jaukā gaisotnē pavadītu laiku.

Agrāko gadu “Harmonijas” vadītājas gan atcerējās savu darbību biedrībā, gan prasmi pastāvēt. Ligita Embrekte pauda pārliecību, ka mākslinieki un literāti nespēj uzstutēt ēku, bet ideju. “Viņiem svarīgākais ir radošums,” teica L.Embrekte, tāpat kā Olita Ansone atgādinot, ka savulaik “Harmonijas” sapnis bija saimniekot “Harmonijas” namā pie Rožu laukuma un to pārvērst par radošo cilvēku namu.“ Pirms pieciem gadiem “Harmonijas” jubilejā teicu, ka kultūras biedrība nedrīkst atrasties daudzdzīvokļu nama katlumājā, tā pelnījusi solīdas telpas. Šodien satiekamies vecajā rātsnamā, kas pārtapis par vietu, kur tiekas radoši cilvēki, kur valda radošums,” viedokli pauda O.Ansone.

Ilggadējā biedrības vadītāja Dzidra Olengoviča atcerējās, ka vairākkārt bijuši brīži, “kad paši sev jautājām – būt vai nebūt biedrībai. Esmu priecīga, ka varēju biedrību nodot tālāk. Kad esam kopā, daudz varam izdarīt, lai “Harmonijas” ziedi nenovīst”. Par laimes mirkļiem Dz.Olengoviča sauc tos, kad uzzināt, kā darbojas “Harmonija”, brauca interesenti no citiem novadiem. Taču visgrūtākais bijis izdot pirmo grāmatu. “Gāju pie uzņēmējiem lūgties naudu, bija daudz atraidījumu. Tad sākām rakstīt projektus, sākumā atteica, mācījāmies. Daudzi biedri veltīja laiku, lai kopīgais darbs sekmētos,” atmiņās dalījās Dz. Olengoviča.
Dzejnieks un mākslinieks Valdis Atāls “Harmonijā” iesaistīts visus biedrības gadus. “Ne visi ir mākslinieki, bet visi spēj baudīt mākslu, saprast, uztvert un augt mākslā. Arī mēs augam šajā vidē – tā ir gan sacensība, gan parāde, gan prieks,” gaisotni biedrībā raksturoja V. Atāls.

Pazīstamā mūziķe un dzejniece, limbažniece Anita Ozola, jau vairākus gadus ir saistīta ar “Har­moniju”. “Žēl, ka ne vienmēr tieku uz pasākumiem Cēsīs, jo mana radošā dzīve ir ļoti piepildīta. Man te patīk, radošie cilvēki taču ir dulli un traki, uz tādiem jau turas pasaule,” gandarīta par iespēju būt kopā bija A.Ozola.

Jubileja biedrībai atkal ir jauns sākums. “Jaunajās mājās mums ir iespējas rīkot izstādes, pasākumus. Kalendārs šim gadam jau pilns, jo mākslinieki vēlas rādīt savus darbus, dzejnieki – rīkot radošos vakarus un grāmatu atvēršanas. Top jauns kopkrājums. Ieceru un arī darāmā netrūkst. Ir prieks, ka ceļu uz “Harmoniju” atrod aizvien jauni cilvēki,” gandarīta par paveikto, priecīga par pārpildītajām telpām, jo biedru, sadarbības partneru un draugu svētku reizē bija sanākuši daudzi desmiti, sacīja Astrīda Kamša. Viņa savējiem, mājup ejot, atgādināja, kas jau šonedēļ darāms, kad būs kārtējie pasākumi, tikšanās. “Har­monijas” darbība jau sen vairs nenotiek tikai savu biedru pulkā, aizvien vairāk tās rīkotās izstādes, sarīkojumus apmeklē cēsnieki.
“Harmonijai” jubilejā tika vēlēti daudzi darbības gadi. “Ir visas iespējas vēlējumu piepildīt,” pārliecināta A. Kamša.