Ziņas

Sabiedrība

“Radīts Pārgaujas novadā” – uzņēmējiem paceļ kvalitātes latiņu

Pārgaujas novada 15 uzņēmēji izmanto preču zīmi “Radīts Pārgaujas novadā”. Tie ir tūrisma pakalpojumu sniedzēji, mājražotāji, amatnieki.

“Kam piešķirt preču zīmi, vērtē komisija, balstoties uz uzņēmēja reputāciju. Produktu un pakalpojumu kvalitāti nevērtējam. Svarīgi, lai novada preču zīme reklamētu novadu. Laukos, kur darbojas mazi uzņēmumi, ikkatrs ražojums vai pakalpojums ir kā autordarbs,” stāsta Pārgaujas novada pašvaldības tūrisma organizatore Rudīte Vasile un uzsver, ka preču zīmi atļauts izmantot mārketinga un reklāmas materiālos, arī veidlapās, pasākumu vizu­ālajā noformējumā, vizītkartēs, spiedogos, preču iepakojumā.

“Preču zīme ļaus gan mums pašiem – novada iedzīvotā- jiem -, gan viesiem labāk pamanīt un novērtēt tos pakalpojumus un tās preces, ko piedāvā Pārgaujas novada uzņēmēji. Zīmes mērķis ir veicināt vietējo preču apmaiņu un mudināt tūristus iegādāties tieši novadā radītās, ar preču zīmi marķētās preces un pakalpojumus. Zīme ir arī apliecinājums, ka radītie darbi ir veidoti, izmantojot novada dabas, materiālos un cilvēkresursus, vietējās tradīcijas, darināti ar individuālu attieksmi un tiem ir augsta kvalitāte,” saka Rudīte Vasile.

Pašvaldības mājaslapas sadaļā “Uzņēmējdarbība” ikviens var vairāk uzzināt par tiem, kuri izmanto preču zīmi “Radīts Pārgaujas novadā”. “Tiek precizēta informācija par visiem novada uzņēmējiem, amatniekiem, pakalpojumu sniedzējiem, zemniekiem, mājražotājiem, un tā būs pieejama mājaslapā. Atsevišķa sadaļa top par tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Stalbē, novada administratīvajā centrā, tiks uzstādīts stends, kurā būs informācija par novada uzņēmējiem.