Ziņas

Sabiedrība

Radiatoru maiņa ir jāsaskaņo

Apkures sezona sākusies jau sen, bet, pateicoties siltajam laikam, vēl nav īsti mājās apzinātas vājās un stiprās vietas. Katru ziemu kādā dzīvoklī atklājas, ka radiatori, kuri iepriekšējos gados sildījuši labi, vairs nepilda savu funkciju. Un vairumā gadījumu izrādās, ka vainojami ir nevis radiatori, bet kaimiņu dzīvoklī nepareizi un nesaskaņoti veikta radiatoru maiņa. Kāda ir situācija SIA “CDzP' apsaimniekotajās mājās, jautāju uzņēmuma valdes priekšsēdētājam Ģirtam Beikmanim. Viņš atzina, ka situācija lēnām uzlabojas, lai gan joprojām tiek konstatēti nelikumīgas būvniecības gadījumi. Būs jāmaksā dubultā

“Veicot dzīvokļa remontu, vairumā gadījumu tiek mainīti arī radiatori. Ja tas netiek saskaņots ar ēkas apsaimniekotājiem, to var uzskatīt par nelikumīgu būvniecību, par ko var administratīvi sodīt. Bijuši gadījumi, kad, izsakot vēlmi pārbaudīt apkures sistēmu dzīvoklī, pretī trāpās pārgudri cilvēki, kuri saka, ka tas ir viņu īpašums, viņu pils, un mums jāturas pa gabalu. Šādos gadījumos lūdzam būvvaldes palīdzību, bet pārsvarā tiekam galā saviem spēkiem,” stāsta Ģ. Beikmanis.

Ne reti rodas jautājums, vai apsaimniekotājam ir tiesības iet un pārbaudīt dzīvoklī veiktos remontus. Ģ. Beikmanis stāsta, ka to paredz likumdošana, kas nosaka, ka dzīvokļa īpašniekam jānodrošina apsaimniekotājam pieeja koplietošanas komunikācijām. Tātad, apsaimniekotājiem ir tiesības piekļūt pie visiem stāvvadiem, kas iet cauri dzīvokļiem. Jo apkure nav katram dzīvoklim atsevišķi, bet kopējā, tāpēc ar to jārēķinās. Nepieciešamības gadījumā palīgā var aicināt pat policiju.

Vēlreiz der atgādināt, ka visas pārbūves, kas saistītas ar mājas kop-īpašumu, tai skaitā, radiatoru, kuri ir kopējā siltuma apgādes ķēdē, jāsaskaņo ar mājas apsaimniekotāju, pretējā gadījumā iespējamas problēmas. Var uzlikt nepareizas jaudas radiatorus vai izdarīt nepareizu pieslēgumu. Kā stāsta Ģ. Beikmanis, bijuši gadījumi, ka siltumapgādes traucējumi ir ne tikai kaimiņiem, bet pat pašam maiņas veicējam: “Meistaru, kuri veic radiatoru maiņu, profesionalitāte ir dažāda. Netrūkst tādu, kuriem ir tikai nojausma par šo darbu, kuri redzējuši, kā to dara, un sevi uzskata par speciālistiem. Paļaujoties uz nespeciālistiem vai saviem spēkiem, var nākties par vienu un to pašu maksāt divreiz. Ja atklājam, ka uzstādīti neatbilstoši radiatori, nākas tos nomainīt pret atbilstošiem. Vairākās mājās bijuši gadījumi, kad nepareizi bija veikts radiatoru pieslēgums. Mūsu uzņēmuma speciālisti veica pārbūvi, piesūtot dzīvokļu īpašniekiem rēķinu. Pilsēta nav liela, un informācija agri vai vēlu pienāk. Cilvēki to sāk saprast un nāk iecerētos darbus saskaņot.”

Tomēr nelikumības joprojām turpinās. Šogad Maija ielā 4 un Akmens ielā 5a, apkures sezonai sākoties, dažiem dzīvokļiem bija problēmas ar siltuma padevi. Izrādījās, kamēr Akmens ielā 5a pārtaisīja siltummezglu un sistēma bija tukša, viens dzīvokļa īpašnieks veicis nesaskaņotu remontu. Sākot apkuri, atklājās, ka siltums dzīvokļos nenonāk. Remonta veicējs uz savu galvu kaut ko bija sataisījis, kaut vizuāli viss licies pareizi. Vien iedziļinoties atklājusies problēmas būtība, kas tikusi novērsta.

Pērn skaļākā lieta bijusi par kāda dzīvokļa īpašnieka ierīkoto silto grīdu, pieslēdzoties pie apkure sistēmas. Kad nelikumība atklāta, siltā grīda demontēta. Jāsaskaņo arī citi remonti

“Mums ir labs kontakts ar pilsētas būvvaldi. Viņi cilvēkus informē, kad nepieciešams saskaņojums ar apsaimniekotāju. Ja nav saskaņots skiču projekts ar apsaimniekotāju par radiatoru maiņu vai konstrukciju izmaiņa nav saskaņota ar būvinženieri, būvvalde savu saskaņojumu nedod. Mēs iedzīvotājiem stāstām, kuros gadījumos viņiem iecerētie darbi jāsaskaņo ar būvvaldi. Šī saikne ir svarīga,” atzīst Ģ. Beikmanis.

Jāsaskaņo ne tikai radiatoru, bet arī logu maiņa, jo tas saistīts ar ēkas fasādi, kā arī dzīvokļu pārplānošana. Saskaņošana nav nepieciešama, veicot kosmētisko remontu. Ja neķeras pie nesošajām konstrukcijām, tā skaitās vienkāršotā pārbūve, tur pietiek ar zīmējumu skiču stadijā, ko var izdarīt pats dzīvokļa īpašnieks. Nepieciešams vien atzinums no sertificēta būvinženiera, kurš apliecina, ka tā nav nesošā siena, ka problēmu nebūs. Ja dzīvokli iecerēts pārplānot pilnībā, nepieciešams projekts.

“Šim jautājumam ir arī otra puse. Pēc būtības, veicot jebkuras sienas demontāžu, mainās dzīvokļa kvadratūra, un principā dzīvoklim būtu jātaisa jauna tehniskā lieta ar visām no tā izrietošajām sekām. Jo siena ir apmēram divi metri, biezums aptuveni desmit centimetri, un rezultātā apdzīvojamā platība kļūst lielāka,” skaidro Ģ. Beikmanis. Vai jāmaksā par neesošu siltumu

Bet ne vienmēr apkures problēmas meklējamas radiatoru maiņā. “Druva” saņēmusi zvanus no Gaujas ielas 30, kur fiksēti pārtraukumi siltuma padevē. Šī pēdējos gados allaž bijusi uzmanības centrā kā māja ar dārgāko apkuri pilsētā. Pirms pāris gadiem tika izveidota autonomā konteinera tipa katlu māja ar visu nepieciešamo moderno automātiku šai un Gaujas ielai 32. Tā aprīkota ar āra gaisa sensoriem, siltumapgāde ieslēdzas pie noteiktas gaisa temperatūras noteiktā režīmā. Bijuši gadījumi, ka saulainā ziemas dienā automātika katlu atslēdz, uzturot siltumnesēju zemākā temperatūrā, bet iedzīvotājiem liekas, ka radiatori nesilst. Temperatūrai pazeminoties, viss atkal nostājas savā vietā.

“Tiesa, novembra sākumā bija gadījums, ka izslēdzās apkures katls, kā rezultātā apkure tika pārtraukta uz vairākām stundām. Te var piezīmēt, ka Gaujas ielā 32, mājā, kas šovasar tika siltināta, šo pārtraukumu pat nepamanīja.

Jāteic, arī iekšējā sistēma mājai Gaujas ielā 30 nav īsti pareiza, jo centrālapkure tajā veidota kaut kad padomju laikos, iespējams, ka to veica ne pārāk lieli speciālisti. Sākotnēji šī bija malkas apkures ēka, tāpēc joprojām ir problēmas,” stāsta Ģ. Beikmanis.

Apkures sākumā vēl ilgi pienāca zvani no vairākām mājām Cēsīs, kur siltuma dzīvokļos nebija visu oktobri. Iedzīvotāji jautāja, vai viņiem būs jāmaksā pilna summa par nesaņemto siltumu. Ģ. Beikmanis skaidroja, ka veikti pārrēķini, cilvēkiem būs jāmaksā mazāk: “Tiesa, iznākusi viena kļūdiņa ar Akmens 5a. Man sākotnēji bija informācija, ka mēneša pēdējās dienās kļūmes novērstas, un aprēķinājām 50 procentus no apkures maksas. Patiesībā atklājās, ka kļūme novērsta pašā pēdējā dienā, un pareizāk bija par šo mēnesi maksu par siltuma piegādi vispār neaprēķināt. Šī summa zināma, tā tiks kompensēta nākamajā rēķinā. Arī citās mājās veikti pārrēķini. Bet uzsveru, ka svarīgi mums dot informāciju, lai varam apsekot dzīvokli un konstatēt situāciju. Ja mums tās nav, neko nevaram darīt.”