Ziņas

Sabiedrība

Publiskajai apspriešanai nodots Cēsu novada Attīstības programmas projekts

Šodien Cēsu novada domes sēdē pieņemts lēmums nodot publiskajai apspriešanai Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētās redakcijas projektu, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Publiskā apspriešana notiks līdz 28.oktobrim.

Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētās redakcijas projekta materiāli pieejami Cēsu novada pašvaldības mājaslapā “www.cesis.lv”, kā arī Cēsu novada pašvaldības administrācijas Iedzīvotāju apkalpošanas centrā.

Viedokļus par Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētās redakcijas projektu Cēsu novada iedzīvotāji, institūcijas, organizācijas un uzņēmumi var iesniegt rakstveidā Cēsu novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļā vai elektroniski nosūtīt Attīstības nodaļas vadītājai Lainei Madelānei uz e-pasta adresi “laine.madelane@cesis.lv”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas precizētā Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam redakcija tiks virzīta apstiprināšanai Cēsu novada domes sēdē 29.oktobrī.

Cēsu novada attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts pasākumu kopums pašvaldības vidēja termiņa prioritāšu īstenošanai no 2013. līdz 2019.gadam. Šis dokuments nodrošina līdzsvarotu Cēsu novada teritorijas attīstību ilgtermiņā un kalpo par pamatu investīciju piesaistei privātajā un publiskajā sektorā.

Attīstības programma izstrādāta 2013.gadā.