Ziņas

Sabiedrība

PTAC brīdina par nedrošu atrakciju “Jump and Fly”

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) brīdina, ka atrakcijas iekārtas “Jump and Fly” lietošana var radīt riskus cilvēka veselībai un dzīvībai un aicina neizmatot šo pakalpojumu, īpaši ņemot vērā, ka atrakcijas lietošanas laikā ir noticis nelaimes gadījums, informēja PTAC pārstāve Sanita Gertmane.

Viņa skaidroja, ka atrakcija “Jump and Fly” ietver nolēkšanu no pacēlāja uz zemē novietota piepūšamā matrača. Atrakcija tika piedāvāta jauniešu ielu sporta un kultūras kustības “Ghetto Games” organizētajā “GG Fest” Ventspilī no šī gada 27.jūlija līdz 29.jūlijam. Zināms, ka šo pakalpojumu piedāvāja viesību aprīkojuma nomātājs “LGK Atrakcijas” un biedrība “Streetbasket”.

Gertmane papildināja, ka pašlaik lieta saistībā ar atrakcijas “Jump and Fly” atbilstību drošuma prasībām ir izskatīšanā, un PTAC ir pieprasījis informāciju no iesaistītajām pusēm.

Līdz apstākļu noskaidrošanai PTAC iekārtas lietošanu ir apturējis, jo PTAC rīcībā nav apliecinājuma, ka atrakcija “Jump and Fly” atbilstu publisko atrakciju iekārtām noteiktajām drošības prasībām, savukārt atrakcijā izmantotais pacēlājs ir bīstamā iekārta, kas paredzēta darbu veikšanai augstumā un šāda tipa pacēlājus ir aizliegts izmantot publiskai lietošanai izklaides pasākumos.

PTAC aicina neizmatot atrakciju “Jump and Fly” un informē, ka atrakciju pakalpojuma sniedzēja pienākums ir sniegt tikai drošu, cilvēka dzīvībai un veselībai nekaitīgu atrakciju pakalpojumu un pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par sniegtā pakalpojuma drošumu. Līdz ar to jebkāda apliecinājuma parakstīšana, ka klients pats apzinās riskus un uzņemas atbildību, neatbrīvo pakalpojuma sniedzēju no atbildības par nedroša pakalpojuma sniegšanu.