Ziņas

Sabiedrība

Projekts sniedz iespējas

ATPŪTA. Projekta "Senās un jaunās dzīves prasmes Skujenē" noslēgumā dalībnieki apmeklēja Latvijas Universitātes rododendru selekciju un izmēģinājumu audzētavu "Babīte".

Nesen Skujenē noslēdzies divus gadus ilgušais projekts “Senās un jaunās dzīves prasmes Skujenē”.

“Esam ārkārtīgi priecīgi, ka Ināras un Borisa Teterevu fonds atbalstīja mūsu projektu un piešķīra 5000 eiro aktivitāšu realizācijai,” prieku neslēpj projekta vadītāja Vija Indriksone un turpina: “Pie mums Skujenē viesojās psiholoģe Inese Zārdiņa, kura kopā ar diskusijas dalībniekiem runāja par tādām tēmām kā dzīve saskaņā ar sevi, dzīves partneri, bērni un sabiedrība. Guna Kalniņa vadīja lekcijas saistībā ar šūšanas pamatprasmēm, kur dalībnieces kopā ar meistari mācījās veidot svārku piegrieztni un tos arī uzšūt.” Projektā Skujenes iedzīvotāji un viesi daudz darbojās latviskās noskaņās, piemēram, kopā ar Signi Šlosbergu runāja par latviešu tradīcijām, savukārt Edgars un Vita Žīguri projekta dalībniekus iepazīstināja ar latvju zīmēm un rakstiem. Pasākumā “Mārtiņi – masku laika sākums” skujenieši un Skujenes teātra dalībnieki iejutās dažādos tēlos un folkloras kopa “Ore” palīdzēja radīt svētku atmosfēru, iesaistot dalībniekus dejās un rotaļās. “Pasākumā piedalījās arī viesi no jauniešu organizācijas “Nītaureņi” un Nītaures teātra dalībnieki. Projektā tika paredzēta dažādu masku izgatavošana, kur lielu darbu ieguldīja Skujenes bērnu teātra studijas “Mēs” vadītāja Baiba Jukņeviča. Šīs maskas atdzīvosies jaunos režisores iestudējumos,” par pasākumiem stāsta Vija Indriksone. Savu radošumu un roku veiklību varēja izpaust aušanas prasmju pilnveidošanā, kur tika veidoti lielie plecu lakati un linu galdauti, un floristikas nodarbībās. Kopā tās bija septiņas aktivitātes, kurām tika veltītas vairākas stundas un atkārtotas tikšanās reizes.

Projekta noslēguma pasākums norisinājās Rīgā, Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja “Amatnieku gadatirgū” un apmeklējot Latvijas Universitātes rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavu “Babīte”. Jautāta, kā vērtē iedzīvotāju atsaucību, Vija atbild: “Skujene ir mazs ciems, ņemot vērā šo faktu, varētu teikt, ka atsaucība bija liela. Kopā aktivitātēs piedalījās ap 250 cilvēku, jo piedāvājām diezgan daudz dažādu lekciju, pēc radošajām aktivitātēm bija gan audēju darinājumu izstāde, gan floristikas darbu izstāde, sašūto svārku atrādīšana sabiedrībai.

Vēlos pateikt sirsnīgu paldies Ināras un Borisa Teterevu fondam par atbalstu un sniegto iespēju skujeniešiem un viesiem piedāvāt daudz interesanta un radoša. Paldies vēlos pateikt arī Amatas novada pašvaldībai par atbalstu projekta īstenošanā.”

Iedvesmojusies no projekta “Senās un jaunās dzīves prasmes Skujenē”, Skujenes audēju kopa ir saņēmusi pirmo pasūtījumu un sākusi aust 10 tautiskos svārkus vidējās paaudzes deju kolektīva “Skujene” dejotājām.