Ziņas

Sabiedrība

Projektos var īstenot idejas

Iespēja jāizmanto. Biedrības "Cēsu rajona lauku partnerība" vadītāja Dace Melgalve pastāsta par niansēm "Leader" projektu konkursā Andrim Rozem no Drabešu Amatu mājas un Edgaram Plētienam no Raunas pašvaldības.Foto: Marta Martinsone - Kaša

Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinājusi atklāta konkursa “Leader” projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu. Lai pretendentus izglītotu par projektiem, interesenti bija aicināti uz semināru. “Parasti seminārus rīkojām Cēsīs, bet šoreiz vietā, kur veiksmīgi realizēti jau pieci “Leader” projekti – Drabešu amatu mājā,” pastāstīja biedrības vadītāja Dace Melgalve un uzsvēra, ka par projekta finansējumu iekārtota arī amatu māja Līgatnē un drīzumā tā tiks atklāta Kaķukrogā Vaivē. “Cilvēki vēlas apgūt prasmes, interese par senajiem amatiem ir ļoti liela. Vairākos novados ir sagādātas stelles, tiek darināti tautastērpi, apgūtas tautas tradīcijas,” stāsta Dace Melgalve. Drabešu Amatu mājas pārstāvis Andris Roze uzsver, ka bez projektu finansējuma amatu māju iekārtot nevarētu. Protams, būtisks ir arī pašvaldības atbalsts.

Šajā reizē gan par semināru nebija liela interese. Kā atzīst biedrības vadītāja Dace Melgalve, daudzi interesenti konsultējušies individuāli un tie, kuri raksta projektus, zina kā to darīt. Interese un konkurence vienmēr ir liela. “Biedrības un nodibinājumi, īstenojot sabiedriskā labuma projektus, līdz šim īpaši nedomāja par paveiktā ilgtspēju. Tagad jānorāda arī uzturēšanas izmaksas un kas to darīs. Bieži vien pēc projekta veiksmīgas realizācijas, piemēram, ierīkotās takas, tās uzturēšanu un saistības lūdza uzņemties pašvaldībai. Par to daudz tika diskutēts, tagad projekta īstenotājiem jādomā arī, kas ar viņu paveikto notiks ilgtermiņā,” pastāsta biedrības vadītāja.

“Leader” programmā finansējumu var piesaistīt aprīkojuma iegādei sabiedrisko aktivitāšu, sporta, kultūras, interešu centru, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai un dažādošanai, vides aizsardzības aktivitātēm, lauku tradīciju un kultūras mantojuma stiprināšanai un attīstībai, mācību organizēšanai, amatu prasmju apguvei, kā arī infrastruktūras izveidošanai sporta objektos.

“Pērn Raunas pilsdrupu konservācijai iesniedzām projekta pieteikumu, atbalstu neguvām. Šogad ir iecere izveidot dabas un zināšanu taku, kur varētu sportot, tur būs arī fizikas elementi, un arī svarīgi, ka tiks sakārtota vēl viena parka teritorija. Viss tiks darīts ar cieņu pret dabu, neko nepārveidojot,” par ieceri pastāsta Raunas muzeja vadītājs Edgars Plētiens un piebilst, ka jau agrāk rakstīti pieteikumi “Leader” programmai, bet ikreiz ir kādas nianses, kas ir būtiskas.

“Konkursa iepriekšējā kārtā visiem finansējuma nepietika. Projekti tiek iesniegti elektroniski, grūti paredzēt, cik to būs un cik gūs atbalstu. “Leader” – tā ir iespēja īstenot idejas,” atgādina Dace Melgalve.