Ziņas

Sabiedrība

Prioritātes nosaka laika grafiks

Cēsu novada dome apstiprinājusi jauno Kultūras padomes sastāvu, un pirmajā tās sēdē par padomes priekšsēdētāju ievēlēta Ruckas mākslas rezidenču centra vadītāja Ieva Ūbele.

Kultūras padomes sastāvs tiek apstiprināts uz diviem gadiem ar mērķi veicināt kultūras nozares attīstību novadā, veidojot kvalitatīvu un saistošu kultūrvidi gan iedzīvotājiem, gan kultūras tūristiem. Jaunais padomes sastāvs nedaudz mainījies, kāds aizgājis, citi nākuši vietā.

I. Ūbele, kura padomes priekšsēdētājas amatā ievēlēta pirmo reizi, norāda, ka viņu darbību regulē pašvaldības apstiprināts nolikums, uzdevumu loks noteikts visai plašs: “Darāmā būtu ļoti daudz, ir skaidrs, ka visu paspēt nevaram, tāpēc esmu noteikusi trīs prioritātes, uz kurām jāfokusējas. Pirmās divas savā ziņā nosaka arī laika grafiks. Pirmkārt, tā ir Cēsu kandidēšana uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu, kur pieteikums jāiesniedz jau jūnija sākumā. Ja padome kaut kādā veidā var atbalstīt šo procesu, palīdzēt pieteikuma izstrādē, esam gatavi aktīvi iesaistīties.

Otrkārt, tuvojas administratīvi teritoriālā reforma, ir jautājums, kā notiks kultūras pārvaldība jaunajā Cēsu novadā. Re­dzu, ka kultūras padomes cilvēkiem būtu iespējas katram no sava kompetences skatījuma dot redzējumu, kā to labāk organizēt.”

Nav noslēpums, ka Cēsīs ir bagāta kultūras dzīve, kas, no vienas puses, ir ļoti pozitīvi, no otras – zināms izaicinājums. Kultūras padomes locekļi pārstāv ļoti dažādas jomas, tāpēc kā trešo prioritāti I. Ūbele redz nepieciešamību panākt, lai visi darbojas kā komanda: “Ir jādomā, kā šo ļoti dažādo pušu intereses salikt vienā veselumā. Vēlos izrunāties ar katru padomes locekli, uzklausīt viņa redzējumu un tad skatīties, ko varam no tā virzīt tālāk. Šobrīd tiek izstrādāti jaunā novada attīstības dokumenti, arī tur padomei vajadzētu dot savu redzējumu.”

Saskaņā ar nolikumu padomes sēdes notiek divas reizes kalendārajā gadā vai pēc nepieciešamības. I. Ūbele ar kolēģiem vienojusies, ka vismaz šobrīd nepieciešams tikties biežāk, īpaši ņemot vērā divas pirmās prioritātes.

Atbilstoši nolikumam padomē darbojas novada pašvaldības pārstāvji, kultūras iestāžu un kapitālsabiedrības pārstāvji, kultūras nozares pārstāvji, arī nevalstiskā sektora pārstāvji un viens ārējais eksperts. Kā ārējais eksperts padomē darbosies Kultū­ras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta direktore Laura Turlaja.

Padomes sastāvā apstiprināti arī Lelde Krastiņa, Atis Egliņš-Eglītis, Andra Magone, Krista Lauberga, Inese Zagorska, Inese Ciekure, Jānis Tolpežņikovs, Iveta Jermolājeva, Jānis Ķīnasts un Astrīda Kamša.