Ziņas

Sabiedrība

Prioritāte – novada infrastruktūras attīstība

Šī gada budžets vienbalsīgi apstiprināts Priekuļu novada domē. Kā jau ierasts, strīdi un diskusijas par budžetu notiek domes komitejās, tāpēc sēdē atliek tikai nobalsot. Arī Priekuļu domes attālinātā ārkārtas sēde, kurā bija tikai viens jautājums – 2021.gada budžeta pieņemšana – ilga vien četrarpus minūtes.

Šī gada budžeta ieņēmumi plānoti 9 273 001eiro, izdevumi – 12 035 213 eiro, kas ir par 7,4% mazāk nekā plānotais budžets pērn. Atlikums uz šī gada sākumu bija 2 781 121 eiro.

Pašvaldības budžeta ieņēmumu daļā lielākais īpatsvars jeb 92% no nodokļu ieņēmumiem ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). Kā zināms, no šī gada ienākuma nodokļa daļa paš­valdību budžetā par pieciem procentiem samazināta. Priekuļu novadā šī gada IIN prognoze ir nepilni 4,3 miljoni eiro, par 9,3% vai gandrīz 400 tūkstošiem mazāka nekā faktiski saņemts 2020. gadā.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone norāda, ka budžets veidots no pieejamās summas, izdevumus sabalansējot tā, lai netiktu būtiski ietekmēti iecerētie attīstību veicinošie projekti: “Vienmēr gribas vairāk izdarīt, jo īpaši, ja ņemam vērā, ka šie būs pēdējie darbi esošajā Priekuļu novadā. Budžetu veidojām, domājot par ilglaicību, uzsvaru liekot uz infrastruktūras sakārtošanu.”

Budžeta veidošanu ietekmēja arī minimālās algas paaugstināšana valstī, tāpēc kopējo izdevumu apjomā augusi tā sadaļa, ko veido darba samaksu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi. E. Stapulone norāda, ka nevar aprobežoties tikai ar minimālās algas paaugstināšanu: “Nevar celt tikai minimālo algu, pārējiem neko nemainot, jo tad zūd “pakāpienu” efekts. Jādomā par visiem speciālistiem, kuri mācījušies, guvuši papildu zināšanas. Ja tas netiek novērtēts, cilvēkiem zūd motivācija sevi pilnveidot.”

Kā jau vienmēr lielākais īpatsvars pašvaldības pamatbudžeta izdevumos paredzēts izglītībai – 4,4 miljoni jeb 37% no kopbudžeta. Lielākā daļa no šīs summas paredzēta uzturēšanas izmaksām un darba samaksai.

Novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai, kā arī remontiem un renovācijai paredzēti 953 781 eiro. Plānots atjaunot ielas, gājēju ietves, ceļus ar dažādu segumu un apstrādi 25 objektos kopumā katrā novada pagastā: Liepā, Mārsnēnos, Priekuļos un Veselavā, kā arī Jāņmuižā un Dukuros. Šogad pabeigs Priekuļu vidusskolas stadiona renovāciju, budžetā finansējums atvēlēts ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu uzlabošanai, remontiem un atjaunošanai, Veselavas muižā telpu restaurācijai un remontiem, Eduarda Veidenbauma muzeja “Kalāči” siltināšanas projekta īstenošanai un kanalizācijas sistēmas sakārtošanai, Liepas pamatskolā remontdarbiem un ventilācijas sistēmas uzlabošanas pasākumiem, kā arī citiem projektiem.

Domes priekšsēdētāja norāda, ka gaidāmā administratīvi teritoriālā reforma neietekmēja budžeta veidošanu, jo pašvaldības sniegtie pakalpojumi, funkcijas tiks saglabātas visu gadu: “Es teiktu, ka drīzāk šī reforma deva papildu sparu izdarīt vēl vairāk, lai ar gandarījumu varam ieiet jaunajā novadā. Ar vēlēšanām jau dzīve neapstāsies, tā tikai uzņems citu virzienu.”

Pašvaldības vadītāja uzsver vēl kādu pozitīvu ziņu, proti, Priekuļu novads esot viena no retajām pašvaldībām, kas var lepoties ar iedzīvotāju skata pieaugumu, kas 2020.gadā sasniedzis 1,1 procentu: “Tas nav daudz, tomēr ir pieaugums. Jāatzīmē, ne tāpēc, ka vairāk dzimtu bērni, bet tādēļ, ka cilvēki izvēlas dzīvot mūsu novadā.”