Ziņas

Sabiedrība

Priekuļu vidusskolas direktore sāk darbu

Komisija izskatīja katra topošā vidusskolnieka sekmes un motivāciju uzsākt mācības Priekuļu vidusskolā. “Šodien vēl paredzēts nodarboties ar saimniecisko darbu kārtošanu – jātiekas ar celtniecības firmām, kuras gādās par virtuves renovāciju. Par iesākto darbu ir jāpateicas iepriekšējam skolas direktoram Mārtiņam Milgrāvim,” sacīja I. Apine.

Skolotāji pagaidām izteikumos par jauno kolēģi bija piesardzīgi. Vairāki pedagogi atzina, ka ir gandarīti, jo vismaz tagad Priekuļu vidusskolai ir vadība. Skolas bibliotekāre Agita Norvele pastāstīja: “Viss jaunais nāk uz labu. Mums pirmo reizi ir tik jauna kolēģe, turklāt vēl skolas direktore. Sākumā visi ir piesardzīgi, jo direktori pirmo reizi sastapām tikai iepriekšējā dienā pedagoģiskās padomes sēdē. Kolektīvam nākas samierināties ar to, ka tam nav ietekmes jaunā direktora izvēlē. To darīja Priekuļu pagasta padome.”

Pagasta padomes deputāts Andris Melbārdis, kurš darbojās direktora amata kandidātu vērtēšanas komisijā, atzina, ka galvenais iemesls par labu I.Apines kandidatūrai bijušas labās atsauksmes un CV. “Saņēmām lieliskas atsauksmes gan no Mores pamatskolas, kurā I. Apine sešus gadus strādāja par direktori, gan Siguldas novada domes, kurā viņa bija deputāte. Komisija izlēma amatā iecelt jaunu, izglītotu cilvēku, kurš nav personīgi pazīstams ar skolas

kolektīvu. Tā ir iespēja izvairīties no nepatīkamiem starpgadījumiem.” A. Melbārdis minēja, ka komisija ņēmusi vērā arī I. Apines pieredzi projektu rakstīšanā.

Ar

cerībām arī I. Apine pirmo reizi uzrunāja skolotājus: “Vēlos, lai kolektīvs veiksmīgi sadarbotos un attiecības būtu balstītas uz uzticēšanos, atklātumu un godīgumu. Pēc pieredzes zinu, ka direktores darbs ir grūts, tajā ietilpst atbildība skolēnu, skolotāju un sabiedrības priekšā.” Jaunā direktore ir noskaņota pozitīvi, apgalvojot, ka “darbs skolā ir mana sirdslieta”.Viņa vēlas izrunāties ar skolotājiem. Tas dos iespēju gan labāk izprast skolas cilvēkresursus un finanses.

Iepriekšējais skolas direktors Mārtiņš Milgrāvis aprīlī pēc deviņu gadu darba Priekuļu vidusskolā iesniedza atlūgumu.