Ziņas

Sabiedrība

Priekuļu tehnikums ar skatu uz priekšu

Noderīgi. Priekuļu tehnikuma audzēkņi un pedagogi novērtē toFoto: Māris Buholcs

Pēdējā laikā daudzas pārmaiņas skārušas Priekuļu tehnikumu, kaut vai sākot ar jauno, vienkāršoto nosaukumu. Tāpat šajā mācību gadā uz Priekuļiem pārcelts viss mācību process no Jāņmuižas, kā arī tehnikuma vadība gatava pierādīt attiecīgajām ministrijām, ka nepieciešamības gadījumā gatava

tehnikumam pievienot Ērgļu arodvidusskolu un Višķu profesionālo vidusskolu.

Priekuļu tehnikuma direktors Imants Kupčs “Druvai” norāda, ka Izglītības un zinātnes ministrija pieņems galīgo lēmumu par citu mācību iestāžu pievienošanu vai nepievienošanu tehnikumam. “Taču esmu piedalījies Vidzemes plānošanas reģiona

sapulcēs, kurās izskatīts redzējums un plāni, ka nākotnē, iespējams, notiks profesionālās izglītības iestāžu optimizācija. Ministrijā tiek

izskatīta iespēja Ērgļu arodvidusskolu pievienot nevis Rīgas vai Jelgavas reģionam, bet tieši Vidzemes plānošanas reģionam, tātad attiecīgi Priekuļu tehnikumam,” komentē I.Kupčs un skaidro, ka pie šāda scenārija izglītības īstenošanas vieta būtu Ērgļi, bet mācību iestāde būtu Priekuļu tehnikuma struktūrvienība ar administrācijas ēku Priekuļos.

“Tieši tas pats šobrīd tiek izskatīts saistībā ar Višķu Profesionālo vidusskolu, kur arī daudzas izglītības programmas ir tādas pašas kā mūsu mācību iestādē. Man ir lūgts aprēķināt un izanalizēt, cik liels finansējums būtu nepieciešams, lai uzturētu mācību ēkas Ērgļos un Višķos. Pie tā šobrīd vēl tiek strādāts. Cik noprotams, vēl nav zināms, pie kā tiks pievienota Jaunaglonas arodvidusskola,” stāsta I. Kupčs, norādot, ka Priekuļu tehnikums ir arī viens no kompetences centriem, kurā tiek koncentrēts reģiona profesionālās izglītības potenciāls.

I.Kupčs norāda, ka pēdējos gados mācību iestādei piesaistīti vairāki miljoni eiro. Arī šobrīd aktīvi notiek divu praktisko apmācību ēku siltināšana, izmantojot projektu finansējumu.

“No vienas puses var teikt, ka Priekuļu tehnikums atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā, kurp no dažādām pusēm atbrauc audzēkņi. Taču, protams, vienmēr tehnikumam bijusi sava vīzija un ieceres, kuras esam realizējuši. Man, nenoliedzami, šobrīd ir grūti spriest, kā izskatīsies profesionālā izglītība nākotnē. Taču skaidrs, ka mēs pie sasniegtā neapstāsimies. To pierāda arī mūsu darbi,” teic I. Kupčs, izrādot “Druvai” divas ēkas, kurās notiek praktiskās apmācības. Tām tiek mainīti logi, durvis, veikta siltināšana un fasādes krāsošana.

“Prieks ne tikai par to, kā šīs ēkas pavisam drīz izskatīsies no ārpuses, bet galvenais, ka patiešām būs domāts par to, lai audzēkņiem praktiskais darbs noritētu siltās telpās. Iepriekš logi šīm darbnīcu ēkām bija veci, caur tiem pūta lieli vēji. Ceru, ka pavisam drīz arī trešā ēka, kur notiek audzēkņu praktiskās nodarbības, tiks siltināta,” norāda mācību iestādes direktors. Viņš stāsta, ka nākotnes plānos ir nomainīt arī visas inženierkomunikācijas un labiekārtot apkārtni ap šīm ēkām.

“Patiesībā jau darāmo darbu saraksts ir ielikts mācību iestādes attīstības stratēģijā tuvākajiem gadiem. Tāpat mums būtiski ir izpildīt visus kritērijus, lai tehnikums spētu saglabāt kompetences centra statusu. Pie tā daudz strādājam. Audzēkņi un pedagogi arī dodas apmaiņas braucienos uz citām Eiropas valstīm – Portugāli un Vāciju. Domāju, daudz tiek darīts, lai vairāk nekā 700 audzēkņiem tehnikumā nodrošinātu labākos un kvalitatīvākos mācību apstākļus,” norāda I. Kupčs.

Liene Lote Grizāne