Ziņas

Sports

“Priekuļu apļi” turpinās

Cēsu Olimpiskā centra slēpošanas kompleksā, kur aizvadīti jau trīs posmi seriālā “Priekuļu apļi”. Šajā seriālā dalībnieki slēpo izvēlēto, vecumam atbilstošo distanci noteiktā laika limita ietvaros. Tiek uzskaitīti pilnie noslēpotie apļi dalībnieku grupai noteiktajā laika limitā. Kopumā ieplānoti četri posmi, kopvērtējumā tiks vērtēti trīs labāko posmu rezultāti.

Palūkosim, kuri pēc trim aizvadītajiem posmiem labākie savās grupās. S6 grupā (laika limits 30 min) joprojām tikai viena dalībniece – Ieva Griķe, kura trijos posmos 400 m apli veikusi 12 reizes. V6 grupā pēc trim posmiem vadībā Marks Mihailovs, kurš veicis 26 apļus, tikai par vienu mazāk spējis Rūdolfs Šķēle.

S8 grupā (30 min; 400 m aplis) pārliecinoši vadībā ir Estere Piksone ar 47 apļiem, otrajā vietā Alise Paulova – 31, trešā Sabīne Miķelsone – 21. V8 grupā vadībā atrodas Henriks Šķēle – 47 apļi, otrais Emīls Drēviņš – 39, trešais Ģirts Vaļskis – 28 apļi.

S10 – 14 grupā (60 min; 2-2,5 km) vadībā izvirzījusies Signe Miķelsone ar 20 apļiem. Tikpat apļu M. Sproģei, bet trešā M. Upmale – 18. V10-14 grupā V. Kārkliņš – 22 apļi, R. Lošins – 21, R. Bišers – 18.

S15-18 grupā (60 min; 2-2,5 km) vienīgā dalībniece L. Ceplīte veikusi 12 apļus, bet V15 – 18 grupā vadībā izvirzījies M. Cimdiņš – 24, otrais A. Jekimovs – 23, trešais K. Liepiņš – 18 apļi, kurš šajā posmā nepiedalījās.
Sjun grupā (60 min; 1-1,5 km) vadībā izvirzījusies E. Šelengova ar 29 veiktiem apļiem, tikpat K. Riekstiņai, kura to veikšana patērējusi nedaudz vairāk laika. Trešajā vietā E. Pūpe – 26 apļi; Vjun grupā joprojām līderis R. Rutkovskis – 36, otrais R. Raudziņš – 35, trešais K. Meļņikonis – 27.

S master grupā (60 min; 1-1,5 km) pirmā M. Knēta – 37 apļi, otrā L. Ozoliņa – 35, trešā L. Salmane – 30; V master grupā līderi R. Kājiņš – 42, otrais A. Zelčs – 40, trešais S. Lezdiņš – 40.

S seniori grupā (60 min; 1-1,5km) I.Eglīte – 34; V seniori grupā vadībā V. Nītiņš – 37 apļi, otrais V. Krauklis – 33, trešais H. Leimanis – 32.

S20 grupā (90 min; 2- 2,5 km) vienīgā dalībniece D.Kondratova piedalījās tikai pirmajā posmā, kad veica 12 apļus; V20 grupā vadībā izvirzījies D. Brammanis – 38, otrais J. Zālītis – 32, trešais J. Zvaigznītis – 28.

S30 grupā (90 min; 2- 2,5 km) vadībā ir I. Šķēle, kuras kontā 36 apļi, otrajā L. Kalēja – 35, trešā – A. Strazdiņa, kurai 24 apļi; V30 grupā par līderi kļuvis E. Kokorevičs – 40 apļi, otrais K. Strazdiņš – 39, trešais A. Lapiņš – 37.
S40 grupā (90 min; 2- 2,5 km) A. Brice – 20 apļi, V40 grupā K. Zaļupe – 40, A. Griķis – 37, M. Lācis – 37.

S50 grupā (90 min; 2- 2,5 km) Ž. Leimane – 34 apļi, E. Zālīte – 33; V50 grupā vadībā izvirzījies A. Savickis – 37, otrais A. Spalviņš – 32, trešais A. Kalniņš – 26.

V60 grupā (90 min; 2- 2,5 km) vadībā P. Serovs – 35 apļi, A. Dainis – 25, G. Koks – 22.

Seriāla “Priekuļu apļi” ceturtais, noslēdzošais, posms notiks 7.martā.