Ziņas

Sports

“Priekuļu apļi” noslēpoti

Uz brīdi atgriežoties ziemai, Cēsu Olimpiskā centra slēpošanas kompleksā pagājušajā nedēļā tika aizvadīts ceturtais, pēdējais, posms slēpošanas seriālā “Priekuļu apļi”. Šajā seriālā dalībnieki slēpo izvēlēto, vecumam atbilstošo distanci noteiktā laika limita ietvaros. Tiek uzskaitīti pilnie noslēpotie apļi dalībnieku grupai noteiktajā laika limitā. Kopvērtējumā tika vērtēti trīs labāko posmu rezultāti. Kopumā seriālā startēja gandrīz 200 dažādu paaudžu slēpotāji. Palūkosim, kuri slēpotāji savās grupās izcīnīja godalgotās vietas. S6 grupā (laika limits 30 min.) startēja viena dalībniece – Ieva Griķe, kura piedalījās visos posmos. V6 grupā uzvarēja Marks Mihailovs, otrais Rūdolfs Šķēle, trešais – Artis Martinsons.

S8 grupā (30 min; 400 m aplis) pārliecinoši uzvarēja Estere Piksone, otrā Alise Paulova, trešā – Amēlija Zaķe. V8 grupā drošu uzvaru izcīnīja Henriks Šķēle, otrais Emīls Drēviņš, trešais- Jānis Brūveris.

S10 – 14 grupā (60 min; 2-2,5 km) pirmā S. Miķelsone, otrā – M. Sproģe, trešā – E. Upmale. V10-14 grupā V. Kārkliņš, R. Lošins, R. Bišers.

S15-18 grupā (60 min; 2-2,5 km) vienīgā dalībniece L. Ceplīte. V15 – 18 grupā uzvarēja M. Cimdiņš, otrais K. Liepiņš, trešais – A. Jekimovs.

S jun grupā (60 min; 1-1,5 km) trīs dalībnieces veica vienādu apļu skaitu, un visu noteica distancē patērētais laiks. Visātrāk savus apļus veica K. Riekstiņa, otrā E. Šelengova, trešā – M. Priede; Vjun grupā uzvaru izcīnīja K. Meļņikonis, otrais R. Rutkovskis, trešais – R. Raudziņš.

S master grupā (60 min; 1-1,5 km) pirmā M. Knēta, otrā L. Ozoliņa, trešā L. Grosberga; V master grupā startēja visvairāk dalībnieku – 46 –, un šajā konkurencē uzvaru svinēja R. Kājiņš. Otrais – S. Lezdiņš, trešais – E. Kampuss.

S seniori grupā (60 min; 1-1,5km) I.Eglīte, Z. Sproģe; V seniori grupā V. Nītiņš, otrais V. Krauklis, trešais Z. Bitainis.

S20 grupā (90 min; 2- 2,5 km) vienīgā dalībniece D.Kondratova. V20 grupā pirmais D. Brammanis, otrais – J. Zālītis, trešais – J. Zvaigznītis.

S30 grupā (90 min; 2- 2,5 km) uzvarēja I. Šķēle, otrā L. Kalēja, trešā – A. Strazdiņa; V30 grupā E. Kokorevičs, otrais K. Strazdiņš, trešais A. Lapiņš.

S40 grupā (90 min; 2- 2,5 km) A. Brice; V40 grupā K. Zaļupe, M. Lācis, A. Griķis.

S50 grupā (90 min; 2- 2,5 km) Ž. Leimane, E. Zālīte; V50 grupā A. Savickis, otrais A. Bundzinieks, trešais – A. Spalviņš.

V60 grupā (90 min; 2- 2,5 km) pirmais P. Serovs, otrais – A. Dainis, trešais – G. Koks.