Ziņas

Sports

“Priekuļu apļi” gaida slēpotājus

Lai arī ziema šogad slēpotājus kaitina, nedodot skaidrību par iespēju sarīkot sacensības un slēpojumus, seriāls “Priekuļu apļi” šodien aizvadīs otro posmu. Pirmajā uz starta stājās 155 dažāda vecuma dalībnieki. Šajā slēpojumā uzdevums vienkāršs – dalībnieki slēpo izvēlēto, vecumam atbilstošo distanci noteiktā laika limita ietvaros. Rezultātā tiek fiksēti pilnie noslēpotie apļi dalībnieku grupas noteiktajā laika limitā. Katrs dalībnieks var izvēlēties slēpot sev vēlamo un savai fiziskajai sagatavotībai atbilstošo laiku sev atbilstošā tempā. Atkarībā no vecuma grupas ir trīs laika limiti – 30, 60 un 90 minūtes. Dalībnieki var izvēlēties startēt sporta vai tautas distancē. Vienāda apļu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem slēpotājs, kurš to paveicis ātrākā laikā.

Pirmā posma labākie savās vecuma grupās. S6 grupā (laika limits 30 min.) uz starta izgāja tikai viena dalībniece – Ieva Griķe, 400 m apli veicot trīs reizes. V6 grupā Rūdolfs Šķēle veica deviņus apļus, Marks Mihailovs – 8, Artis Martinsons – 4. S8 grupā (30 min.; 400 m aplis) Estere Piksone veica 14 apļus, Alise Paulova – 11, Alise Reingolte – 10; V8 grupā Jānis Brūveris – 16, Henriks Šķēle – 5, Emīls Drēviņš – 13 apļus. S10 – 14 grupā (60 min.; 2-2,5 km) S. Bleidele – 10 apļi, M. Sproģe – 8, E. Bleidele – 7; V10-14 grupā R. Bišers – 8, V. Kārkliņš – 8, D. Ende – 7. S15-18 grupā (60 min; 2-2,5 km) vienīgā dalībniece L. Ceplīte veica 7 apļus, bet V15 – 18 grupā K. Liepiņš – 10, M. Cimdiņš – 9, R. Vimba – 9. Sjun grupā (60 min; 1-1,5km) M. Priede – 12, K. Riekstiņa – 12, E. Šelengova – 11; Vjun grupā R. Rutkovskis – 14, R. Raudziņš – 13, D. Krūmiņš – 11. S master grupā (60 min; 1-1,5km) M. Knēta – 13, L. Ozoliņa – 12, M. Kondratova – 10; V master grupā E .Kampuss – 14, R. Kājiņš – 14, S. Lezdiņš – 14. S seniori grupā (60 min; 1-1,5 km) I.Eglīte – 12; V seniori grupā V.Nītiņš – 13, A.Ābrams – 12, U.Alksnis – 11. S20 grupā (90 min; 2- 2,5 km) D.Kondratova – 12 apļi; V20 grupā A.Vilde – 15, J.Zvaigznīte – 15, M. Blūms – 14. S30 grupā (90 min; 2- 2,5 km) L.Kalēja – 12, I. Šķēle – 12, L. Grosberga – 10; V30 grupā  J. Bērziņš – 15, E. Kokorevičs – 14, K.Ceriņš – 13. S40 grupā (90 min; 2- 2,5 km) A. Brice – 13 apļi, V40 grupā J. Vimba – 15, K. Zaļupe – 14, A. Griķis – 13. S50 grupā (90 min; 2- 2,5 km) Ž. Leimane – 12, E. Zālīte – 11; V50 grupā A. Bundzinieks – 13, A. Savickis – 13, A. Spalviņš – 12. V60 grupā (90 min; 2- 2,5 km) G.Koks – 12, P.Serovs – 12 apļi.