Ziņas

Sabiedrība

Priekuļos un Liepā paaugstinās siltumenerģijas cena

Priekuļu katlumāja. Foto: Jānis Gabrāns

Lēmumu par siltumenerģijas tarifa pieaugumu Priekuļos un Liepā Cēsu novada domes deputāti pieņēma aizvadītā gada pēdējā sēdē, 12 deputāti balsoja – par, pieci – atturējās.

Jaunais tarifs stāsies spēkā no 1.februāra, un turpmāk Liepā tas būs 44,57 EUR/MWh (iepriekšējais tarifs -    38,67 EUR/ MWh), bet Priekuļos – 54,88    EUR/MWh (iepriekšējais – 47,87 EUR/MWh). Visas cenas minētas bez PVN.

Diskusijā par šo jautājumu domes priekšsēdētāja vietnieks Ainārs Šteins norādīja, ka    tarifus nāksies apstiprināt pēc iepriekš izstrādātas metodikas, bet ir skaidrs, ka tā ir nepilnīga un būtisku daļu no siltuma tarifa paš­valdība dotē: “Administratī­vajās izmaksās iekļauti tikai kancelejas izdevumi, bet nav iekļauta vadītāja darba alga, grāmatvedība, viss pārējais, kas saistās ar administratīvajām izmaksām pakalpojuma nodrošināšanai. Tā ir samērā būtiska izmaksu sadaļa, un var teikt, ka Liepas un Prie­kuļu iedzīvotāji ir ieguvēji, jo siltumenerģijas tarifs būs zemāks, bet par to maksās visi pārējie novada iedzīvotāji. Uz nākamo apkures sezonu tarifa aprēķinu metodikā jābūt iekļautām visām izmaksām, lai maksa būtu godīga un saprotama. Turklāt nepieciešams visā novadā izstrādāt vienotu metodiku, pēc kuras aprēķina siltuma tarifus.”

Deputāts Laimis Šāvējs norādīja, ka jautājums nav pienācīgi sagatavots, jo nav zināma ne jaunā elektroenerģijas cena, ne šķeldas cena nākamajam periodam. Uz to Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Evita Šīrante norādīja, ka tarifs tiek aprēķināts pēc iepriekšējo divu gadu naudas plūsmas un deputātiem iesniegts aprēķins.

Arī deputāts Andris Miha­ļovs norādīja, ka kaut kā vieglprātīgi tiek gatavoti jautājumi: “Kā var būt, ka stiprinām jauno tarifu, bet jaunās elektroenerģijas izmaksas nav zināmas. Tas ir bezatbildīgi. Kaut kādi dokumenti mums tiek iesūtīti sēdes laikā, bet tā tik svarīgus jautājumus nekārto!”

A. Šteins gan norādīja, ka nevar pārmest tagadējai pārvaldes vadītājai, jo aprēķinu metodika izstrādāta jau sen: “Aprēķinu metodikā neiekļauj prognozētās cenas, tur iekļauj pagājušā perioda faktiskās izmaksas, kas arī veido jauno tarifu. Kādā brīdī tas pakalpojuma sniedzējam var radīt zaudējumus, bet kādā brīdī – var radīt ienākumus, lai nosegtu iepriekšējo periodu zaudējumus. Nevaram arī zināt, kāds būs patēriņš, jo arī tas atkarīgs no ļoti daudziem aspektiem, vispirms jau gaisa temperatūras.”

Izskanēja arī jautājums, vai iespējams šo tarifu neapstiprināt. Domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, noslēdzot debates šajā jautājumā, teica: “Metodika nav pati pilnība, tā būtu pilnveidojama visā novadā, bet neapstiprināt to nevaram, tad pašvaldības zaudējumi būs vēl lielāki. Grūti prognozēt, vai ar šo tarifu varēs pabeigt visu apkures sezonu, vai elektroenerģijas cena liks vēlreiz to mainīt.”