Ziņas

Sabiedrība

Priekšvēstnesis bērnudārzam

Augustā tukšā vietā, ja tā var teikt par kapitāli remontējamām telpām, ir izveidota rotaļu istaba – telpai pārbīdot sienu, mainot grīdu, sienu krāsojumu, apgaismojumu un modernizējot sanitāro mezglu. Iegādātas bērniem piemērotas mēbeles, bagātīgi sapirktas attīstošas spēles. Ar to, kā izlietots Bērnu un ģimenes lietu ministrijas konkursā iegūtais finansējums, pedagogi iepazīstināja ministrijas pārstāvjus, saņemot atzinīgus vārdus par darbu. Rotaļu istabas iekārtošana izmaksāja gandrīz piecus tūkstošus latu. “1200 no tiem ieguldīja pagasta pašvaldība, bet ar to pašvaldības finansējums nebeidzas,” skaidroja grāmatvede Līga Medne. Pagasta padomes priekšsēdētājs Imants Kalniņš, deputāte Vita Šūmane, sekretāre Dzidra Botore pedagogiem apliecināja, ka turpmāk no budžeta tiks uzturēta pagastā radītā jaunā darba vieta.

To, ka šāds pakalpojums pagastā ir nepieciešams, deputāti pārliecinājušies. Jau tagad to varētu izmantot 33 ģimenes. Tika izteiktas cerības, ka dzimstība pieaugs, tāpat kā pieaugs iedzīvotāju skaits, ja arvien vairāk darbaspējīgo cilvēku par dzīvesvietu gribēs izraudzīties Straupi. Tad arī varēs īstenot ideju par bērnudārza celtniecību.