Ziņas

Sabiedrība

Praktiski un skaisti

Būs sakopts. Pie Dzērbenes pils tiek tīrīts dīķis, kā arī sakārtots uzbērums.Foto: Sarmīte Feldmane

Pie Dzērbenes pils notiek lieli rakšanas darbi, pamazām vien pārvēršas ainava. Dzērbeniešiem jāpacieš nelielas neērtības, jo māls ķeras pie apaviem, smērē apkārtni. Dzērbenes pagasta komunālās saimniecības vadītājs Viesturs Melbārdis atzīst, ka tiek darīts tas, kas bija jāpaveic jau sen. Vispirms tiek iztīrīts dīķis, kurā vēl no iepriekšējā gadsimta sakrājušās vircas nogulsnes, kas tur noplūdušas no netālās govju kūts. Līdztekus arī tiek stiprināts dīķa meniķa pretējais krasts un nostiprināta meniķa pārplūdes caurule. 

“Pāri uzbērumam, meniķim, ved gājēju celiņš, bet zem tā atrodas inženiertīklu komunikācijas: siltumtrase, kanalizācija un ūdensvads. Uzbērums bija diezgan kritiskā stāvoklī,” pastāsta Viesturs Melbārdis.

Dzērbenieši, vērojot jau padarīto, ir gandarīti. Pavasarī darbi turpināsies, tiks iesēta zālīte, iekārtoti apstādījumi. Pils apkārtne aizvien plašākā teritorijā tiek sakopta.