Ziņas

Sports

Pozitīvās emocijas dubļos un lietū

Distancē. Vidzemes krosā Āraišu ezera apkaimē dubļainajā distancē devušies B grupas jaunieši.

Amatas novadā pie Drabešu Jaunās pamatskolas notika Vidzemes reģiona skolu rudens kross, ko rīkoja sporta klubs “Ašais”. Pasākums noritēja otro gadu.

Sporta kluba vadītājs un treneris Austris Āboliņš neslēpj, ka laika apstākļi bija nežēlīgi, taču dalībnieku skaitu tas nav ie­tek­­mējis: “Biju par to daudz nobijies, bet no pieteiktajiem neieradās pāris skrējēju, un nav teikts, ka tam pie vainas bija laika apstākļi. Bērni sliktu laiku neuztver tā kā pieaugušie. Īpaši mazākajiem, jo vairāk dubļu, jo in­te­re­san­tāk, tā ir jautrība. Protams, skriet pa šādu trasi grūtāk, ja neesi tam īpaši gatavojies. Es gan skolotājiem sūtīju vēstuli, lai sagatavo bērnus. Priekšroka tiem, kam futbola buči, naglu kurpes.”

A. Āboliņš atzīst, ka pašam grūti objektīvi novērtēt, kā viss izdevies, to vislabāk varot pateikt dalībnieki. Lūk, ko internetā rakstījusi Adriāna Klaviniusa no Cēsu Pilsētas vidusskolas: “Kross bija ļoti interesants, skrēju ar prieku. Trase – sapratu to, jo trakāka un sa­režģītāka, jo labāk tieši man. Dub­ļu bija ļoti daudz, bet tikai vie­na peļķe. Bija, ko pacīnīties gan ar sevi, gan ar citām meitenēm. Viss tik ļoti pārdomāts un lielisks, atbraucu ar prieku un aizbraucu ar 100 reiz lielāku prieku! Visa atmosfēra jauka, finišā sagaidīšana laba. Paldies par balvām, paldies sporta skolotājam un paldies “SK Ašais” par jauki pavadīto dienu. Žēl, ka tas bija mans pēdējais kross! Gribu vēl!” A.Āboliņš atzīst: “Ja jauniete, ku­ra šogad beigs vi­dusskolu, ieraksta šādus vārdus, tas ir vislielākais gandarījums.”

Lai arī šis pieteikts kā Vidzemes reģiona kross, atsaucība no tālākam skolām ne­liela. A. Āboliņš uz­skata, ka ne jau bērni negrib piedalīties, bet problēma ir skolotājos: “Sa­cen­sī­bu nolikumu aizsūtu visiem, bet no bērniem dzirdēts, ka skolotājs (skolotāja) neko nav teicis. Ti­ka izdarīts mak­si­mā­lais, lai informācija sasniegtu sko­lē­nus, taču no skolotājiem jūtama ten­­dence – izdarīt minimālo. Aiz­gājuši tie laiki, kad darbojās skolotāji – entuziasti. Tādi skolotāji kā Boriss Cibankovs no Cēsu Pil­sētas vidusskolas ir no tiem, kuri gatavi darīt. Jau otro gadu viņš atbrauc ar pilnu komandu, ar pozitīvām emocijām, lai arī atzīst, ka arvien grūtāk ir bērnus ieinteresēt. Ja šādu skolotāju būtu vairāk, būtu izaugsme.”

Skrējēji sacentās vairākās vecuma grupās, tika noteikti labākie gan individuāli, gan komandu vēr­tējumā. Jāuzteic Cēsu Pilsētas vidusskola (CPV), kura komandu ieskaitē visās vecuma grupās bija godalgoto vidū. Komandām A grupā uzvarēja Cēsu Valsts ģimnāzija (CVĢ), otrā – Cēsu Pilsētas vidusskola (CPV).

Individuāli zēniem viss goda pje­destāls CVĢ skrējējiem, uzvarēja Rihards Serģis, otrais Kris­ti­ā­ns Potašovs, trešais – Reinis Upens. Meitenēm: Valerija Mic­ke­viča (CVĢ), Adriāna Kla­vi­niusa (CPV), Arta Jonāse (CVĢ).

B grupā skolu vērtējumā trijnieks šāds: Cēsu Pilsētas vidusskola, Dzērbenes pamatskola, Rū­jienas vidusskola. Individuāli trīs labākie: zēniemAleksis Bu­ņa­kins (CPV), Roberts Mitenieks (Priekuļu vidusskola), Jānis Ezer­nieks (CPV); meitenēm Annija Sniega (Rūjienas vidusskola), Natālija Iva­nova (CPV), Elza Pūpe (Cēsu 2.pamatskola).

C grupā skolu vēr­tē­ju­mā uzvarēja CPV, otrā – Cēsu 2.pamatskola, trešā – Rūjienas vidusskola.

Zēniem individuāli ša­jā grupā viss trijnieks CPV audzēkņiem: Ro­berts Glazers pirmais, Matīss Zaļaiskalns – ot­rais un Elans Lo­ma­šo­noks – trešais. Mei­te­nēm uzvarēja Renāte Beļajeva (Stalbes vi­dus­skola), otrā Sa­man­ta Grīnfelde (CPV), tre­šā – Evija Vildiņa (Nī­taures vidusskola).

D grupā skolu vērtējumā: CPV, Alūksnes pil­sētas sākumskola, Dra­bešu Jaunā pamatskola.

Individuāli arī šajā grupā zēniem absolūtais Cēsu Pilsētas vidusskolas triumfs: uzvarēja Miks Zvied­rāns, otrais Rinalds Sirmais, trešais – Mikus Sīlis; meitenēm – Sāra Ivsiņa (Rūjienas vidusskola), Ketija Blusa – Blusiņa (Alūksnes pilsētas sākumskola), Ieva Priedīte (Nītaures vidusskola).