Ziņas

Uzņēmējdarbība

Platību maksājumiem no vairāk nekā 60 000 iesniegumu elektroniski iesniegti 59 585

Lai gan šis gads ir pirmais, kad valsts un Eiropas Savienības (ES) platību maksājumiem varēja pieteikties elektroniski, saņemto pieteikumu skaits – 59 585 – liecinot par zemnieku aktivitāti un pozitīvo attieksmi pret jauninājumu, aģentūrai LETA atzina Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktore Anna Vītola-Helviga.

Līdz 23.maijam elektroniskajā pieteikšanās sistēmā LAD saņēma 59 585 iesniegumus, savukārt papīra formā maksājumiem pieteikušies 200 klientu.

Pagājušajā gadā no 63 000 klientu, kas pieteicās maksājumu saņemšanai, 36 000 pieteicās papīra formā. Izvērtējot pieteikšanās gaitu, LAD ir gandarīts par lauksaimnieku aktivitāti un pozitīvo attieksmi, iesniedzot pieteikumus elektroniski.

Kā norāda LAD vadītāja, iepriekšējos mēnešos bija liela lauksaimnieku interese par LAD organizētajām vairāk nekā 300 klātienes konsultācijām dažādās vietās Latvijā, kuru laikā ikviens klients varēja pats vai ar LAD speciālistu atbalstu iesniegt pieteikumu. LAD pieteikumu iesniegšanas laikā sadarbojās arī ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, kas arī palīdzēja klientiem.

LAD atgādina, ka platību maksājumiem vēl var pieteikties līdz 15.jūnijam ieskaitot, bet šajā gadījumā atbalstu samazina 1% apmērā par katru nokavēto darbadienu. Iesniegumi, kas iesniegti pēc 15.jūnija un vēlāk, tiks noraidīti, izņemot gadījumus, ja iesniegumu nebija iespējams iesniegt ārkārtas apstākļu dēļ.

Latvijā platību maksājumu saņēmēju skaits ir ap 63 000, tostarp lauksaimniecības uzņēmumi, valsts un pašvaldības iestādes, lauksaimniecības zemes īpašnieki un apsaimniekotāji. Vienotā platības maksājuma likme 2016.gada maksājumu sezonā ir provizoriski 58 eiro par vienu hektāru, papildus tam zaļināšanas maksājuma likme provizoriski ir 34 eiro par hektāru.

Savukārt Latvijai pieejamais kopējais finansējums Lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam sasniedz 1,532 miljardus eiro. Tāpat 2015.gadā sākta Latvijas Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai, kas 2014.-2020.gadā zivsaimniekiem paredz finansējumu 183,6 miljonu eiro apmērā.