Ziņas

Sabiedrība

Plānots aizliegt medīt tumšo pīli un kākauli

Lai ievērotu medījamo dzīvnieku ekoloģiski līdzsvarotas kontroles principus un nodrošinātu migrējošo putnu populāciju, plānots aizliegt divu putnu sugu medības, paredz valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie grozījumi medību noteikumos.

Kā norādīts Zemkopības ministrijas skaidrojumā – tā kā ar līguma par Āfrikas-Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzību dalībvalstu sanāksmes lēmumu ir mainīts vairāku Eiropas Savienībā medījamo putnu sugu populāciju statuss, jāmaina statuss divām Latvijā medījamo migrējošo ūdensputnu sugām – tumšajai pīlei (Melanitta fusca) un kākaulim (Clangula hyemalis).

Šīs sugas tiek izslēgtas no medījamo putnu saraksta, un turpmāk to medības nav atļautas.

Abas minētās sugas ir parastas caurceļotājas un ziemotājas, kas ligzdo Ziemeļu puslodes ziemeļos tundrā, ziemās migrē nedaudz uz dienvidiem, kur ziemo jūru piekrastēs un plašos iekšzemes ūdeņos.

Grozījumi noteikumos attiecas uz aptuveni 23 500 medniekiem.