Ziņas

Uzņēmējdarbība

Plāno liegt iespēju mantot tā dēvētās Eiropas pensijas lauksaimniekiem

Plāno liegt iespēju ar šā gada 30.aprīli lauku saimniecības mantiniekam pēc saimniecības īpašnieka nāves saņemt arī īpašniekam piešķirto tā dēvēto Eiropas Savienības (ES) pensiju, paredz grozījumi noteikumos, ko plānots skatīt valdības sēdē 14.aprīlī.

Kā norādīts Zemkopības ministrijas skaidrojumā, patlaban ir spēkā 2004.gadā pieņemtie noteikumi, kas paredz, ka ES atbalsta pasākumā “Priekšlaicīgā pensionēšanās” atbalsta saņēmēja nāves gadījumā ES ikmēneša pensiju turpina izmaksāt personai, kurai ir mantojuma tiesības.

Tomēr, kā Zemkopības ministrijai norādījusi Valsts kontrole, šādos gadījumos atbalsts netiekot izlietots lietderīgi, kā arī netiek sasniegts pasākuma mērķis – veicināt lauku saimniecību pārņemšanu, nomainot tās menedžmentu un iesaistot jaunus un ekonomiski aktīvus cilvēkus. Revīzijas ziņojuma projektā norādīts, ka 2014.gada 1.jūlijā atbalsta saņēmēju mantinieki ir 56 personas un līdz līgumu darbības beigām izmaksājamā summa veido 1 876 768 eiro.

Tāpat konstatēts, ka šāda ikmēneša pensijas mantošanas kārtība neatbilst Latvijas mantošanas tiesību politikai, kas neparedz tiesības mantot valsts sociālās apdrošināšanas pensiju. Ņemot vērā minēto, tiesības mantiniekam saņemt ikmēneša Eiropas Savienības atbalstu pensijas veidā nav vērtējama kā samērīga, norādījusi Valsts kontrole.

Līdz ar to ar noteikumu projektu “Grozījums “Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments “Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.-2006.gadam”” tiks svītrota norma par to, ka atbalsta saņēmēja nāves gadījumā pensiju turpina izmaksāt attiecīgās personas mantiniekam.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, iesniegumus priekšlaicīgai pensionēšanai pieņēma no 2005.gada 1.septembra līdz 2006.gada nogalei. Pasākums tika atvērts, lai rosinātu gados vecākos saimniecību īpašniekus nodot saimniecību jaunākiem radiniekiem aktīvākai ražošanai un pašiem doties pensijā.

Patlaban šim atbalstam pieteikties nevar, savukārt toreiz pensiju piešķīra 735 personām. Pēc priekšlaicīgās pensionēšanās nosacījumiem lauksaimnieks, kurš atdāvinājis vai pārdevis saimniecību, nedrīkst strādāt nedz laukā, nedz piemājas dārziņā. Saņemamā Eiropas pensija saimniecības atdevējiem ir ap 5900 eiro gadā, maksimālais atbalsta naudas saņemšanas laiks – 15 gadi no lēmuma apstiprinājuma brīža.

LETA