Ziņas

Uzņēmējdarbība

Plācī pie pienotavas tirgosies

Pārgaujas novada Straupes pagasta Plācī, ierastajā vietā -Straupes pienotavas teritorijā – septembrī savu tirgu atvērs biedrība “Straupes Hanzas mājražotāju tirdziņš”. “Kad “Straupes lauku labumu tirdziņš” paziņoja par pārcelšanos uz Lielstraupes zirgu pasta staciju, pie mums sāka vērsties vietējie mājražotāji un apkārtējie iedzīvotāji ar lūgumu saglabāt tirdziņu arī Plācī – šajā visiem tik pazīstamajā un arī piekļūšanas ziņā ērtajā Straupes pienotavas teritorijā. Atsaucoties lūgumiem, vispirms veicām aptauju, noskaidrojot, ko par to domā paši Pārgaujas novada mājražotāji, jo tieši viņi ir šī tirdziņa pamatu pamats. Aptaujājām 40 mājražotājus, no kuriem 36 nobalsoja par tirdziņa turpināšanu ierastajā vietā,” saka biedrības “Straupes Hanzas mājražotāju tirdziņš” valdes priekšsēdētājs Ilmārs Āboliņš.

Bet biedrības valdes locekle Karmena Dīcmane piebalso, ka lūgumu saglabāt tirdziņu Plācī visvairāk izteikuši vecļaudis, kuri novērtējuši autobusa pieturas tuvumu. Arī jaunās māmiņas aicinājušas tirdziņu saglabāt. Viņas ar mazuļiem ratiņos droši var mērot attālumu kaut no pašas Straupes, jo Pārgaujas novada pašvaldība parūpējusies par izcilu gājēju trotuāru līdz pat pienotavai.

“Daudziem vecļaudīm tirgus dienas ir kā svētki. Rodas iemesls uzvilkt glaunāku klozīti, ieveidot matus un lēnītēm atnākt līdz tirdziņam. Te var satikt pagasta ļaudis, aprunāties un nopirkt iecienītu produkciju,” saka K. Dīcmane. “Arī mājražotāji ieinteresēti saglabāt tirgu ierastajā vietā, jo viņi var aprēķināt, cik daudz un kādu produkciju sagatavot. Mājražotājiem izveidojies pastāvīgais klientu loks, un pircēji nav tikai vietējie iedzīvotāji. Ļoti lielu īpatsvaru veido caurbraucēji, kas svētdienās dodas Rīgas virzienā. Rīdziniekiem iepirkšanās pauzīte Plācī ir lieliska iespēja nopirkt lauku maizi, sieru, gaļu, medu, vilnas zeķes, tēju un citas labas lietas,” tā valdes locekle.

Ņemot vērā, ka mājražotāju tirdziņš zirgu pastā darbosies katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā, Straupes Hanzas tirdziņš būs otrajā un ceturtajā svētdienā. “Straupes lauku labumu tirdziņam” tiek vēlēts izaudzēt stipras saknes jaunajā vietā. K. Dīcmane teic: “Mēs, “Straupes Hanzas mājražotāju tirdziņa” vadība, esam orientēti uz sadarbību, nevis konkurenci, jo konkurējot uzvarētāju nebūs-cietīs kā mājražotāji, tā klienti.” Valdes locekle uzsver, ka veselīga konkurence izveidosies pati par sevi, pateicoties pozitīvai gaisotnei un veiksmīgai mājražotāju un tirdziņa administrācijas sadarbībai.

Pārgaujas novads var lepoties ar izcilību mājražošanā, tāpēc Plācī priekšroka tiks dota vietējiem mājražotājiem, taču “Straupes Hanzas mājražotāju tirdziņa” vadība apgalvo, ka tirgoties drīkstēs visi, kuriem būs sakārtotas nepieciešamās formalitātes, protams, ja vieta to atļaus.

Pašlaik pienotavas tirgus laukumā satilpst ap 60 tirgotāju, no kuriem nedaudz vairāk kā puse esot pašmāju ražotāji.

I. Āboliņš uzsver mājražotāju perspektīvas: “Savulaik Straupe piederēja Ziemeļjūras un Baltijas reģiona vācu tirdzniecisko pilsē-tu savienībai, tātad vēsturiski Straupe ir Hanzas pilsēta, tāpēc sava tirdziņa nosaukumā iekļāvām Hanzas vārdu. Mainoties gadsimtiem, nemainīga ir palikusi Hanzas savienības kultūrvēsturiskā nozīme pilsētas attīstībā, un pieredze rāda, ka, Latvijas delegācijām viesojoties ārvalstīs, šīs tirgošanās tradīcijas tiek uzsvērtas, pašvaldībām līdzi pieaicinot novada mājražotājus ar Hanzas pilsētas tirgotāju stendu.”

Tāpat “Straupes Hanzas mājražotāju tirdziņš” sola ieviest jauninājumus, jo, uzklausot mājražotājus, vadība nolēmusi uzlabot publiski pieejamās labierīcības, kopā ar PKS Straupe vadības gādību nodrošināt tirgotājiem ūdeni, parūpēties par izklaides programmu jaunākajiem tirgus apmeklētājiem. Tā kā tirgus atrodas liela ceļa malā, tirgus dienās klientu drošībai atļauts uzstādīt ceļa zīmi ar ātruma ierobežojumu 30 km stundā. ”Iepretī tirgum ir izveidots stāvlaukums, kurā satilpst aptuveni 100 mašīnu, ja tās pareizi novieto. Tā kā cilvēku plūsma nemitīgi rotē, arī vietas stāvlaukumā atbrīvojas, taču pienotavas teritorijā atrodas vēl divi stāvlaukumi. Nevietā novietotās mašīnas apgrūtina transportlīdzekļu kustību, tādēļ aicināsim šoferus novietot mašīnas tām paredzētajā vietā līdz brīdim, kad aicinājumi vairs nebūs nepieciešami. Der piezīmēt, ka visā tirdziņa pastāvēšanas vēsturē ne reizi nav bijis incidents, ka pašvaldības vai Valsts policija ļaunprātīgi izmantotu tirgus dienas, lai iekasētu soda naudas, taču jaunais stāvlaukums ir paredzēts tieši pircēju ērtībām,” saka valdes priekšsēdētājs I. Āboliņš, uzsverot, ka pircēju drošība ir prioritāšu saraksta augšgalā.

Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents šo ideju vērtē pozitīvi un teic, ka pašvaldība nekādā gadījumā neliks šķēršļus attīstībai: “Tas ir tikai apsveicami. Atliek novēlēt, lai arī šim tirdziņam viss izdodas. Pašvaldība ir priecīga par jebkuru iniciatīvu,. Svarīgākais, lai tirdziņš pie pienotavas spēj pastāvēt, un, ja ir kādi cilvēki, kas bažījās, ka līdzšinējais tirdziņš pārceļas uz citu vietu, tad viņiem būs lieliska alternatīva, kur realizēt savu produkciju.”