Ziņas

Uzņēmējdarbība

PKS “Drusti” aizvadīto gadu noslēgusi ar nelielu peļņu

Jaunpiebalgas novada Zosēnu pagastā reģistrētā piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība “Drusti” aizvadīto gadu noslēgusi ar 29 eiro peļņu, liecina “Firmas.lv” informācija.

Pērn sabiedrībai izdevies izkļūt no zaudējumiem, kas 2014.gadā sasnieguši 48 513 eiro. Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība “Drusti” 2015.gadu noslēgusi ar apgrozījuma samazinājumu par 43%, sasniedzot 2 038 946 eiro. Sabiedrība nodarbinājusi 11 cilvēkus, kas ir par vienu nekā gadu iepriekš.

Kā liecina informācija sabiedrības vadības ziņojumā, 2015.gada beigās sabiedrībā “Drusti” ir 95 balsstiesīgie biedri, kuri nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu un izmanto kooperatīvas sabiedrības pakalpojumus. Biedru skaits, salīdzinājumā ar 2014.gada 31.decembri samazinājies par 57 biedriem. Vairāk nekā 50 biedri 2015.gada jūnijā beidza sadarbību ar sabiedrību un sāka darboties citā kooperatīvā.

Piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības “Drusti” galvenie darbības veidi ir svaigpiena savākšana no kooperatīva biedriem, svaigpiena realizēšana pārstrādes uzņēmumiem, transporta pakalpojumu sniegšana – piena transportēšana, kā arī lopbarības un citu lopkopībai nepieciešamo preču piegāde biedriem.

Sabiedrības lielākie sadarbības partneri pērn bijuši SIA “Piensaimnieks”, AS “Limbažu piens”, AS “Cesvaines piens”, SIA “East-West Transit”, SIA “AK”, SIA “Gotika auto”, SIA “Unitrack”, kā arī AS “Dobeles dzirnavnieks” un citi.

2015.gadā piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība “Drusti” pabeigusi 0,3 hektārus liela zemes īpašuma zem ēkām pirkšanas procedūru, iegādājusies ietilpīgāku un jaudīgāku piena cisternu, uzlabojusi autoparka tehnisko stāvokli, kā arī atradusi jaunas piena realizācijas vietas Latvijā.

Pērn gūtā peļņa tiks ieguldīta sabiedrības attīstībā.

Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība “Drusti” reģistrēta 1993.gadā.