Ziņas

Sabiedrība

Pirtsupītes grava pārmaiņu gaidās

Cēsu novada domes deputāti ar balsu vairākumu domes sēdē apstiprināja detālplānojuma projektu Pirtsupītes gravai, nosakot, ka tas realizējams vairākās kārtās atkarībā no paredzēto objektu aktualitātes un pieejamā finansējuma apjoma.

Pret piedāvāto lēmuma redakciju balsoja divi deputāti, arī Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs Andris Melbārdis. Viņš pauda neizpratni par kolēģu strikti noraidīto Cēsu Golfa kluba iesniegumu, dokumentā ietverot atrunu, ka plānojums neizslēdz iespēju teritorijā kaut kad perspektīvā ierīkot golfa laukumu: “Manuprāt, ļoti labs priekšlikums ar iespējamām investīcijām. Sāpīgi, bet nepadomājam, ka Pirtsupītes gravas labiekārtošanu vispirms nāksies īstenot, kas nebūs lēts prieks, un pēc tam vēl dārgāka būs uzturēšana. Pakalpojumu cenas pieaug, un nav ticības, vai pašvaldības budžetam tas būs pa spēkam. 20 hektāru uzturēšana prasīs lielus līdzekļus, un tas piebremzēs novada attīstību. Vai varam atļauties tik dārgu rotaļlietu pilsētas vidū? Golfa klubs piedāvāja uzņemties apsaimniekošanu, no tā pašvaldība iegūtu sakoptu vidi, un nebūtu jātērē līdzekļi teritorijas uzturēšanai.”

Lēmums tika pieņemts bez piedāvātajām izmaiņām, un darbi sadalīti astoņās kārtās, būvniecību veicot pakāpeniski. Pirmajās kārtās plānots izveidot slēpošanas trasi /velotrasi ar apgaismojumu un atpūtas punktiem, gājēju celiņu slimnīca – Palasta iela, klusās atpūtas un skatu zonu pie slimnīcas, aktīvās atpūtas zonu bērniem un pieaugušajiem Viestura ielas tuvumā.

Mazdārziņus ilgstoši paredzēts saglabāt divās teritorijās, uzstādot ap tām vienotu ārējo žogu. Kopumā tam atvēlēti trīs hektāri. Viena no mazdārziņu teritorijām atradīsies pie Viestura ielas, uz Mazās Lenču ielas pusi, un tajā 30 mazdārziņos būs pieļaujama arī dārza mājiņu un siltumnīcu būvniecība. Otrajā teritorijā pie Viestura ielas, iepretī veikalam, aptuveni 20 dārziņos tas nebūs atļauts, nedz arī audzēt kokus un lielus krūmus.

Pārējos dārziņus pakāpeniski likvidēs, ierīkojot plānoto infrastruktūru vai veidojot pļaujamu zālienu, saglabājot vērtīgākos augļu kokus.

A. Melbārdis norāda, ka nav zināms, kad reāli varētu sākties darbi, tas atkarīgs no pieejamām finansēm. Taču, kā zināms, vajadzību pilsētai netrūkst, daudz lielāka nepieciešamība atjaunot stadionu un Stacijas laukumu, lai šī teritorija būtu pilnībā sakārto-ta.