Ziņas

Sabiedrība

Pirmajā Gulbenes novada iedzīvotāju forumā ģenerē idejas pārmaiņām

Pirmajā Gulbenes novada iedzīvotāju forumā Gulbenes kultūras centrā pulcējās vairāk nekā 50 iedzīvotāji no visa novada – tika pārstāvēta gan pašvaldība, gan nevalstisko organizāciju sektors, gan uzņēmēju, pašnodarbināto, mājražotāju un jauniešu organizāciju jomas.

Kā aģentūru LETA informēja Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Krevica, vairāku stundu garumā foruma dalībnieki diskutēja septiņās tematiskajās grupās, apkopoja un prezentēja idejas, izteica priekšlikumus dzīves kvalitātes uzlabošanā. Šis bija kā noslēdzošais pasākums jau iepriekš notikušajām 14 apkaimes darbnīcām Gulbenes novada pagastos un pilsētā.

Forumu atklāja Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs. Uzrunu un laba vēlējumus teica arī Borisa un Ināras Teterovu fonda pārstāve, kā arī Aija Supe, biedrības “Sateka” padomes priekšsēdētāja. Savukārt ritmu pasākumam iespēlēja Gulbenes vidusskolas vokāli instrumentālais ansamblis “Datl”.

Daiga Gargurne, biedrības “Sateka” koordinatore, atskatījās uz jau paveikto 14 apkaimes ideju darbnīcās, kas tika organizētas katrā Gulbenes novada pagastā un pilsētā.

“Šajās 14 apkaimes darbnīcās kopumā piedalījās vairāk nekā 270 cilvēki. Pirmā darbnīca notika Līgo pagastā. Prieks, ka iedzīvotāji bija atsaucīgi, un neilgi pēc šīs tikšanās tika nodibināta Līgo pagasta attīstības biedrība. Savukārt Galgauskā sarosījās jaunieši, bet pensionāri nolēma rīkot savu saietu. Tirzas pagasta apkaimes darbnīca bija viskuplāk apmeklēta – 69 dalībnieki. Litenes pagasta iedzīvotāji visvairāk izrādīja lepnumu par savu dzīvesvietu. Tā varētu turpināt par katru pagastu un pilsētu, kur mēs bijām,” foruma ievadā atklāja Gargurne.

Foruma turpinājumā sanākušie dalījās tematiskajās grupās: “Izglītība mūža garumā”; “Kultūra, tradīcijas, sporta un aktīvā atpūta”; “Mazās uzņēmējdarbības attīstības iespējas”; “Vide un drošība”; “Sadarbība starp NVO, uzņēmējiem un pašvaldību”; “Iespējas bērniem un jauniešiem”; “Iespējas mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām”. Diskusiju laikā tika domāts par tiem jautājumiem, kas jārisina kopā, lai būtu labi dzīvot Gulbenes novadā, kā arī par to, kas novada iedzīvotājam ir svarīgi.

Iedzīvotāji labprāt dalījās ar savām pārdomām par tām labajām lietām, kas jau ir Gulbenes novadā. Piemēram, atzinīgi novērtēta slēpošanas trašu izveide Gulbenē; dažādu apmācību un semināru organizēšana; aktīvi darbojas biedrības; mums ir pašiem savas jauniešu mūzikas grupas un ansambļi; tiek realizēti projekti, kur var iesaistīties visi iedzīvotāji; pašvaldība organizē projektu konkursus jaunajiem uzņēmējiem un sabiedrības iniciatīvām; “iekustināts” mūžizglītības process; aktīva pašdarbība; tīra, sakārtota vide, saremontētas ielas u.c.

Forumā iedzīvotāji vērtēja, ko viņi vēlas, ko viņi var, kā paši var iesaistīties. Pasākuma noslēgumā izkristalizējās vairāk nekā desmit idejas, kuras realizējot varētu uzlabot Gulbenes novada kopienas dzīvi. Dažas no idejām: gada pasākuma organizēšana sabiedriskajām organizācijām; ideju smelšanās pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana uz pagastiem un tuvākajiem novadiem; informācijas bāzes izveidošana par novadā pieejamajām aktivitātēm; aktīvas līdzdalības veicināšanas meistarklases organizēšana; konkursa “Sakoptākā sēta” organizēšana; jāveido novada aktīvo cilvēku datubāze, kur krātos labās prakses piemēri, pieredzes stāsti; biežāk organizēt talkas vides sakopšanai u.c. idejas.

Par katru no šīm idejām foruma dalībnieki balsoja, paceļot zaļo (es gribu iesaistīties) vai sarkano (nē, tas neder) kartīti. Visas izteiktās idejas ieguva pārliecinošu atbalstu.

Iedzīvotāju forums ir iedzīvotāju saiets, kura laikā iedzīvotāji sanāk kopā, vērtē pagasta, novada un savas dzīves vides kvalitāti, pieņem lēmumus par izmaiņām, ko vēlas piepildīt jau tuvākajā nākotnē un vienojas par to, ko un kādā veidā varētu pašu spēkiem mainīt un izdarīt. Iedzīvotāju foruma mērķis ir iedibināt konkrētā novada un apkaimes iedzīvotāju līdzdalības tradīcijas vietējās attīstības plānošanā un plānotā īstenošanā. Foruma uzdevumi ir: apzināt apkaimes stiprās un vājās puses, problēmas un attīstības prioritātes; panākt vienošanos dažādu sabiedrības grupu starpā par problēmu risinājumiem; izveidot darba grupas iesaistot vietējās sabiedrības pārstāvjus, lai panāktu problēmu risinājumus- realizētu konkrētus projektus, aktivitātes.

LETA