Ziņas

Sabiedrība

Pilsētās un laukos iededz Ziemassvētku eglītes

Drīz iedegsies Ziemassvētku eglīte. Vecpiebalgas Viesistabā šajā notikumā daudzi gribēja būt klāt.Foto: No albuma

Sācies ceļš uz Ziemassvētkiem. Daudzos pagastos un pilsētās iedegtas eglītes, lai priecē līdz gadu mijai. Mājās Adventes vainagā iedegta pirmā svecīte.

Katrā pagastā un pilsētā ir savas tradīcijas. Raunas centrā eglīte tika iedegta kopā ar Kašera sapņu fabriku. Novada amatnieki un mājražotāji bija atsaucīgi, labprāt piedalījās Adventes tirdziņā, kur varēja nopirkt gan praktiskas un garšīgas lietas, gan pārsteiguma dāvanas.

Eglītes iedegšanai īpaši gatavojās Raunas jaunieši. Divas nedēļas viņi tirdziņam gatavoja dekorus, Adventes vainagus, dekupēja sveces, gatavoja svečturīšus un eglīšu rotājumus. Viņu darinājumus ikviens varēja iegādāties par ziedojumiem. “Savācām 11 eiro, visi ir ļoti priecīgi,” stāsta jauniešu centra vadītāja Justīne Buliņa. Šajos Ziemassvētkos jaunieši nolēmuši iepriecināt nejauši izvēlētus raunēniešus. “Ar aizsietām acīm kartē tiks izraudzītas vietas pagastā, tad mājas, ja daudzdzīvokļu, arī dzīvoklis. Jaunieši brauks, atstās mazās dāvaniņas: gan pārsteigumus, ko nopirks par saziedoto naudu, gan pašu gatavotās,” atklāj Justīne un uzsver, ka tā ir pašu jauniešu ideja, lai svešiem cilvēkiem sagādātu prieku.

Līgatnes pilsētas centrā un Augšlīgatnē pie “Zvaniņiem” Ziemassvētku eglītes iedegšana kopā saaicināja dažādas paaudzes. Vecāki ar bērniem, vecvecāki kopā ar mazbērniem pavadīja laiku jauku rūķu sabiedrībā. “Ziemassvētku eglīte katru gadu ir citāda. Rotāšanai noder gan mantiņas, kas gādātas iepriekšējos gados, gan allaž tiek nopirkts kas jauns,” atklāj Līgatnes Kul­tūras un tūrisma centra direktores vietniece Ingūna Millere. Bet pirms eglītes iedegšanas ikviens Līgatnes kultūras nama radošajā darbnīcā varēja izgatavot koka rotājumus eglītei. Jau no svētdienas te darbojas tradicionālais Zie­massvētku tirdziņš, kurā novada ļaudis allaž pārsteidz ar radošu izdomu.

Vecpiebalgā jau piecpadsmito reizi pirmajā Adventē satiekas novada seniori, lai kopā ar draugiem vainagā aizdegtu pirmo svecīti. Kuplajā pulkā bija pensionāri no Vecpiebalgas, Taurenes, Dzēr­benes, Inešu, Zosēnu un Amatas pagasta, kā arī piecu pagastu pārstāvji no Gulbenes novada.

Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš visiem atgādināja, ka gads, šķiet, tikko sācies, bet jau beidzas. “Atlicis pavisam maz, lai pagūtu izdarīt to, kas noteikti paveicams. Un baltums apkārt kliedē tumsu, tāpat kā vainagā iedegtā svecīte, un tas mudina domāt gaišas domas,” sacīja I.Putniņš. Viņš arī atzina, ka ikdienā valda daudz negāciju, bet tikai katrs pats var tikt tām pāri, tā paceļot arī līdzcilvēkus.
“Bieži saka – lai jaunie strādā, lai parāda sevi. Bet tik daudz ir atkarīgs no vecākās paaudzes, kuras viedums, pieredze var daudz palīdzēt. Stāstiet jaunajiem, pamudiniet, stipriniet viņus,” senioriem sacīja novada vadītājs un novēlēja, lai svētkos katrs piedzīvo kādu Ziemassvētku brīnumu.

Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Velga Berķe pauda gandarījumu, ka šādās tikšanās reizēs, svētkos labi redzams, cik Latvijā enerģiska jaunā paaudze, cik varoši un darīt griboši ir vecāka gadagājuma cilvēki. “Mums ir jaunā paaudze, kas tālāk nesīs vērtības, ir seniori, kuri gatavi savu ikdienu dažādot, būt sabiedrībā. Varam sacīt, ka ikdiena pelēka, ka negāciju daudz, un kāds mēģina stāstīt, ka dzīvē viss ir slikts, bet šādos svētkos pārliecināmies, ka tā nav taisnība. Viss ir kārtībā. Mūsos ir gaišums, Adventes laika mierīgās domas,” teica V. Berķe un novēlēja nepazaudēt mīļumu, gaišumu un baltās domas, katrā dienā atrast kaut nedaudz prieka. Vecpie­balgas pagasta pensionāru kluba “Pīlādzītis” vadītāja Ieva Vein­berga bija ļoti priecīga, ka sabraukuši tik daudzi draugi.

Arī kaimiņi cits citam vēlēja mierīgus, dompilnus, gaišus un skaistus svētkus. Amatas “Dzī­ves­prieka” vadītāja Aleksandra Freivalde atgādināja, ka šis ir brīnišķīgs laiks, lai kļūtu ne tikai priecīgi un laimīgi, bet arī mācītos pazemību, satiktos ar saviem mīļajiem, parunātos un uzrakstītu kādu apsveikumu. “Dzīvais vārds, uzrakstīts teikums – tas senioriem jāmāca bērniem un mazbērniem. Mums ir svarīgi parunāties, satikties, būt starp savējiem,” sacīja A. Freivalde.

Ar koncertu seniorus priecēja vidusskolas deju kolektīvi, senioru deju kopa “Drostaliņas” no Ine­šiem un sieviešu vokālais ansamblis no Vecpiebalgas. Grupas “Ginc un es” pavadībā bija kārtīga balle.
Pēcpusdienā Vecpiebalgas Viesistabā tika iedegta Ziemas­svētku eglīte. Jautrības netrūka, par to gādāja pati Sniegbaltīte un citi.

Ziemassvētkiem vārti vaļā. Kopā sanākot, pasākumā eglītes tika iedegtas arī Cēsīs, Priekuļos un vēl citviet.