Ziņas

Sabiedrība

Pilsētā izzāģē nokaltušos kokus

Nokaltušos kokus nozāģē. Cēsīs, Niniera ielas sākumā, nozāģētas pāris vecās gobas. Šie koki bija slimi, nokaltuši, bija skaidrs, ka tie kļuvuši bīstami.Foto: Māris Buholcs

Cēsu parkiem un alejām ik gadu cītīgi seko līdzi ainavu arhitekti un citas atbildīgās personas. Bīstamie vai nokaltušie koki tiek nozāģēti, kā arī domāts, kā veidot jaunus apstādījumus.

“Druvas” redakcijai komentāru izteica Niniera ielas 2.nama iedzīvotāja Sintija Indrika – Stalaža, kura priecājas, ka šovasar šīs ielas sākumā nozāģēti pāris nokaltušie koki. Iedzīvotāja nepiekrīt viedoklim, ka pilsētā jāsaudzē pat slimi un nokaltuši koki.

Cēsu novada pašvaldības ainavu arhitekte Dace Laiva “Druvai” norāda, ka katru gadu tiek sekots līdzi koku stāvoklim pilsētā. Koki tiek nozāģēti, kad tie kļūst bīstami vai tad, ja tas nepieciešams būvniecības vajadzībām.
“Koku zāģēšanas jautājums vienmēr bijis jūtīgs, taču cilvēkiem jāsaprot, ka pašvaldība tāpat vien neizlemj kādu koku nozāģēt. Tas tiek izvērtēts. Šogad nozāģējām vairākus kokus Valmieras ielā netālu no uzņēmuma “Vinda”. Tās bija papeles, kuras kļuva arvien bīstamākas, lūza zari. Tāpat nozāģējām pāris gobas Niniera ielā, jo tās slimoja, bija skaidrs, ka kokus labāk ir nozāģēt,” stāsta D. Laiva.

Vaicāta, cik daudz pilsētā tiek iestādīts jaunu koku, ainavu arhitekte bilst, ka šis skaits nav ļoti liels.
“Šobrīd Cēsīs apstādām Blaumaņa bulvāri. Tāpat Dzelzceļa ielā stādījām kokus, taču jāteic, ka pilsētā nav viegli stādīt jaunus kokus. Šo iespēju nosaka infrastruktūra. Zemē ierakts daudz komunikāciju, kas liedz jebkurā vietā stādīt kokus,” norāda D. Laiva, aicinot iedzīvotājus arī turpmāk izteikt savu viedokli par koku stāvokli pilsētā un droši zvanīt novada domes Komunālajam dienestam, un ziņot par kādu koku, ja tas kļuvis bīstams vai ir nokaltis.