Ziņas

Sabiedrība

Pilij lieti nekaitēs

Kalpos vēl gadsimtus. Vecpiebalgas muižas pilij uzlikts jauns jumts, tā pasargājot ēku no laikapstākļu ietekmes.Foto: Sarmīte Feldmane

Drīzumā Vecpiebalgas pašvaldība pabeigs Vecpiebalgas muižas pils ēkas jumta seguma atjaunošanu. “2006.gadā ēkai tika uzlikts pagaidu jumts. Tolaik Kultūras ministrija piešķīra trīs tūkstošus latu, un tas bija stipri par maz, lai uzliktu kārtīgu jumtu. Tagad pagaidu jumts savu laiku nokalpojis un vietām jau sāka tecēt un bojāt spāres, telpu interjeru. Jumta seguma atjaunošanu atlikt nevarēja,” stāsta novada domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde – Andersone. Lai nepieļautu tālāku ēkas elementu bojāšanos un siltumefektivitātes samazināšanos, bija nepieciešams veikt atjaunošanas darbus.

Pašvaldība Valsts kasē ņēma aizņēmumu 97,7 tūkstošus eiro, jo šādam mērķim patlaban piesaistīt fondu finansējumu nevarēja. “Vecpiebalgas muižas pils ir valsts nozīmes aizsargājams arhitektūras piemineklis, un pašvaldības pienākums ir par to rūpēties. Ja tagad nemainītu jumtu, zaudējumi būtu lieli. Ēka ir skaisti saremontēta, tā jāuztur,” uzsver novada vadītāja. Darbus veic pilnsabiedrība “A.A. & būvkompānijas”.

Muižas pils jumtam uzlikts jauns segums un paveikti daudzi citi darbi, piemēram, nomainītas jumta konstrukcijas, dzegas nosiltinātas ar beramo vati, sakārtota ventilācijas sistēma, atjaunoti skursteņi.