Ziņas

Sabiedrība

Pieteiks arhitektūras balvai “Gada būve”

Aicinātie. Līvu iedzīvotāji, izlasot bērnu izliktās afišas, bet pašvaldības darbinieki, saņēmuši ielūgumu, ieskatījās Drabešu Jaunās pamatskolas pirmsskolā, kā pēc visaptveroša ēkas remonta tur rit ikdiena. Foto: Marta Martinsone - Kaša

Drabešu Jaunās pamatskolas namu, kas Līvu ciemā kalpo pirmsskolas bērniem, Amatas novada pašvaldība nolēmusi pieteikt arhitektūras balvas “Gada būve” konkursam.

9. janvārī Līvu ciema iedzīvotāji pirmsskolas atvērto durvju dienā to uzzināja no novada domes priekšsēdētājas Elitas Eglītes. Pašvaldība ar to grib izcelt savu lielāko, dārgāko 2019. gada projektu. Izglītības ēka Līvos pēc veiksmīgā remonta var kalpot arī citiem kā labs piemērs par pašvaldības iespējām.

No jūnija līdz oktobra vidum pašvaldība sekoja, kā Līvu ciemā pirmsskolai paredzētā Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā strādā un kā bērni jūtas pēc vērienīgā remonta, kurā mērķis bija arī energoefektivitātes paaugstināšana, tajā skaitā arī jauna katlumāja, siltummezglu pārbūve, elektrības sistēmas pārveidošana, ēkas siltināšana, kā arī telpu kosmētiskais remonts.

Doma, ka katrai vecuma grupai paredzēto telpu krāsojumam būs cita noskaņa, pieder Drabešu Jaunās pamatskolas direktorei Kristīnei Paisumai. “Telpas rada atmosfēru. Pašiem mazākajiem tie ir rozā toņi, nākamā vecuma posma bērniem telpas atgādina par pieneņu pļavu ziedēšanas laiku, vēl vecākiem audzēkņiem grupas telpas asociējas ar ziedoša āboliņa lauku vai ceriņu plaukšanu. Kopumā atmosfēra ir tuvināta vasaras dabai.”

Vecākās grupas bērni ap 70 procentus laika pavada āra nodarbībās un rotaļās. Arī tam nodrošinātas piemērotas vietas.
Amatas novada pašvaldība ar pieteikumu konkursam vēlas, lai arhitekti novērtē pašvaldības iespējas un paveikto, veidojot bērniem maksimāli piemērotu pirms­skolas ēku. Līvu iedzīvotāji, pamanījuši bērnu zīmētās afišas, apmeklēja pirmsskolas atvērto durvju dienu. Viņi ciemojās mazuļiem veidotajās telpās, novērtēja krāsu salikumus, materiālu pielietojumu. Pēc tam viņus aicināja arī novērtēt, kā zālē, kas savulaik būvēta sporta stundām, izdevies veidot labvēlīgāku akustiku. Tagad telpa daudz vairāk kalpo bērnu mākslinieciskajām izpausmēm. Labāka akustika panākta, griestus papildinot ar īpašiem elementiem.

Nodarbības Drabešu Jaunās pamatskolas Līvu pirmsskolā notiek atbilstoši jaunajām izglītības nostādnēm. Janvārī piecus un sešus gadus vecie bērni apgūst tēmu “Es pats”, “Es un mana ap­kārtne”, ir arī tēma – uzņemt ciemiņus. Tātad bija jāgatavo afišas, jāizliek ciemā, jāplāno viesu sagaidīšana un jāgatavo priekšnesumi, kā arī jādomā, kā ciemiņi tiks pacienāti.

“Pirmsskolas izglītībā pedagogiem tāpēc nav jāapgūst nekas sarežģīts, lai tagad īstenotu kompetencēs balstītu jauno mācību saturu. Pavasara pirmajā mēnesī, kad mostas daba, būs tēma “Lai skan!”, Lieldienas gaidot, nodarbības notiks par tēmu “Lai top!”,” pastāstīja pamatskolas direktore Kristīne Paisuma. Viņa skaidro, ka skolēni mācās Drabešu lielajā skolas namā, bet visa pirmsskola ar teju simts audzēkņiem darbojas Līvu ciematā. Direktore skaidro, ka abas Drabešu Jaunās pamatskolas ēkas ir apdzīvotas. Klašu telpas ir plašas, bet netiek maksimāli piepildītas, jo skolas koncepcija radīta ar nodomu, ka klases nebūs audzēkņiem pārpildītas. Rudenī 1. klasi pilnībā nodrošinās pirmsskolas vecākā grupa. Ja skolā tiks pieteikti bērni no citiem bērnudārziem, tad pašvaldība lems, vai atvērt paralēlklasi.