Ziņas

Sabiedrība

Pieskarties ar vārdiem, domām

Kopkrājums rokās. Par to gandarīti Raimonds Kiršfelds, Inga Čupranova un Ilona Treija, viņu radošais pieskāriens ir līdzās citu autoru darbiem. Foto: Sarmīte Feldmane

Kultūras biedrība “Harmonija” izdevusi kopkrājumu “Pieskāriens III”. Tajā 36 autoru 108 dzejoļi, kā arī bagātīgs fotogrāfiju klāsts.

“Pieskāriens var būt arī kā kādas darbības ierosinātājs, tāpat iemesls pievērst kādam savu skatienu, kavēties, pat saspringt, ziedojot vairākas sekundes sava dzīves laika. Pieskāriens mēdz pārsteigt un izraisīt īstas, patiesas emocijas. Mēs ilgojamies pēc šādiem negaidītiem notikumiem, kuri mūs izrauj no dzīves iedomātās pelēcības,” izdevuma ievadā raksta Sv. Jāņa baznīcas draudzes mācītājs Didzis Kreicbergs.

Grāmatas atvēršanā pirms Ziemassvētkiem gan autori, kuru darbi ir izdevumā, gan citi “Harmonijas” biedri runāja par īpašo Adventes laiku, par pieskārienu – laikam, cilvēkiem, sirdij un mūžībai. Valdis Atāls atcerējās baltās dienas pirms trim nedēļām. “Baltā pasaule apkārt bija kā piedošana, mums tika dāvāta tīra, harmoniska, skaista ūdens dvēsele. Tas radīja svinīgumu līdz asarām. Sapratu, ka ziema ir īstens piedošanas laiks. Es svinēšu ziemu, Ziemassvētkus, sniega tīrības svētkus, piedošanas svētkus. Tie arī cilvēka sirdi izslauka no liekā, lai tajā varētu ienākt kaut mazumiņš mīlestības,” pārdomas izteica V.Atāls un atgādināja, ka ikviens vēlas, lai blakus ir laimīgi cilvēki, un ikvienam svarīgs ir pieskāriens. “Pieskāriens ir kustība, kas vērsta uz otru cilvēku. Esam mūžīgā ceļojuma pieturā, ko sauc par dzīvi, un priviliģēti, ka pieskaramies viens otram, lai atbalstītu un ietu kopīgu ceļu,” sacīja V.Atāls.

Dzejniece un māksliniece Mirdza Kerliņa, savijot kopā dzejoļus un Adventi, atgādināja, ka laiks pirms Ziemassvētkiem ir iekšējās pasaules sakārtošanas laiks. “Lai cik ietilpīgs ir vārds dzejolī, tas nespēj izteikt nepasakāmo, pārpasaulīgo,” teica M.Kerliņa.

Aina Karele un Mirdza Kerliņa vētījušas katru dzejoli, līdz tas nokļuva izdevumā. A.Karele atzina: “Ceru, ka katram, kurš lasīs “Pieskāriens III”, tā dos mierinājumu, varbūt citu skatījumu uz ikdienu, pašam uz sevi, kādi esam, kādas ir mūsu domas, kā dzīvojam. Dzejoļos ir visi Dieva baušļi.”
Ilonas Treijas dzejoļi publicēti arī iepriekšējos divos izdevumos. Viņa uzsver: “Mēs maināmies. Katrā dzejolī ir jauna pieredze, pārdzīvotais. Mēs saņemam, lai dotu tālāk.”

Uz “Pieskāriens III” vāka redzama baltā Sv.Jāņa baznīca, izdevumā vairākas Raimonda Kiršfelda dievnama fotogrāfijas. Viņa fotografētie attēli bijuši arī iepriekšējos izdevumos. “Kad sākās baznīcas restaurācija, domāju, ja varētu to senatnīgo raupjumu iekonservēt. Tagad baznīca ir tik balta, var ieraudzīt daudzus elementus, kas bija paslēpti, kaut vai senatnīgās ailes,” pastāsta R.Kiršfelds un atklāj, ka viņam ir dažādu gadu fotogrāfijas, kas uzņemtas no baznīcas torņa un kurās redzams Rožu laukums.

Jauku noskaņu grāmatas atvēršanas reizē radīja jaunie mūziķi Elīza Felicita Kuzņecova un Gregors Kreicbergs, skolotājas Elita Tomsones rosināti.
“Harmonijas” vadītāja Astrīda Kamša izteica cerību, ka arī kopkrājuma “Pieskāriens” trešais izdevums iemantos tikpat daudz lasītāju kā iepriekšējie.