Ziņas

Sabiedrība

Pieredze Madonā

Cēsu rajona mūzikas skolotāji jaunas pieredzes gūšanai devās izpētes braucienā uz Madonas 1. vidusskolu, kur skatījās kora un mūzikas stundas. Cēsu pedagogi tika iepazīstināti ar Madonas bērnu mūzikas skolas jauno zāli un atpūtas kompleksu Jumurdas muižā. Skolotāju pieredzes braucienu rīkoja metodiskās apvienības vadītāja Ilga Šķendere.