Ziņas

Sabiedrība

Pienotava turpina brukt

Cēsu novada domes sēdē kārtējo reizi tika skatīts jautājums par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 21 un Vaļņu ielā 23 piespiedu sakārtošanu. Tautā šī vieta pazīstama kā bijusī pienotava, un, kā domes sēdē atzina domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, šis ir stāsts daudzu gadu garumā. Pagājušā gada augustā īpašniecei, kuras mītnes zeme ir ASV, ar domes sēdes lēmumu tika noteikti termiņi, līdz kuriem jāveic konkrēti darbi teritorijas sakārtošanā. Tostarp līdz 2016.gada 30.novembrim saskaņā ar akceptēto dokumentāciju veicami būvdarbi līdz bīstamības novēršanas stadijai. Gads pagājis, situācija objektā nav mainījusies.

J. Rozenbergs atgādināja, ka šī sasaukuma deputāti jautājumu par objekta sakārtošanu noteikuši par prioritāti. Šajā vasarā teritorija tika atbrīvota no būvgružiem, aizaugumiem, tomēr vairāk nekas nav veikts. Tāpēc paš­valdība gatava par saviem līdzekļiem apmaksāt darbus bīstamības novēršanai, jo ēka ir tik sliktā stāvoklī, ka nav prognozējams brīdis, kad tā var sabrukt.

Domes sēdē piedalījās īpašnieces pārstāvis, kurš skaidroja, ka process iekavējies dažādu iemeslu dēļ, viens no tiem – lēnā komunikācija ar īpašnieci. Esot būvnieks, kurš gatavs uzsākt darbus, bet nav saņemta pozitīva atbilde no īpašnieces, lai process sāktos.

Deputāts Juris Žagars vēlējās zināt, kāds ir īpašnieces redzējums šajā objektā, pārstāvis atbildēja, ka viņa esot apņēmības pilna ēku atjaunot tās vēsturiskajā izskatā, tas pats esot attiecināms arī uz pārējiem viņas īpašumiem. J. Žagars gan norādīja, ka vārdi – apņēmības pilna – nepasakot, vai tas arī tiks īstenots: “Ja īpašniece gatava maksāt, viņa samaksās arī pašvaldības piestādīto rēķinu par paveikto darbu bīstamības novēršanā.”

Pārstāvis lūdza atlikt lēmuma pieņemšanu līdz nākamajai domes sēdei. J. Rozenbergs norādīja, ka īpašniecei bijis ļoti daudz laika šo īpašumu sakārtot, bet nekas nav darīts: “Arī šobrīd nav skaidra grafika, tāpēc mums šis jautājums jāvirza.”

Deputāti atbalstīja lēmumu par bīstamības novēršanu ēkā par paš­valdības līdzekļiem, pēc tam tos piedzenot no īpašnieces, norādot pārstāvim, ka gadījumā, ja viņš panāks, ka darbus sāks ātrāk, pašvaldība tajos nejauksies.