Ziņas

Sabiedrība

Pieņemt situāciju un pielāgoties

Darbs turpinās. Arī kovida ierobežojumu apstākļos Cēsu Bērnu un jauniešu interešu centra apmeklētība nav mazinājusies. Tikai tagad skolēni pie ēkas nedrūzmējas, darbs plānots tā, lai dažādu pulciņu dalībnieki satiktos iespējami maz.Foto: Iluta Balode

“Covid-19” izplatības ierobežošanai noteiktie drošības pasākumi ir izaicinājums ne tikai mācību procesa nepārtrauktības nodrošināšanai vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, bet arī interešu izglītības jomā.

Iesācies jaunais mācību gads, un mācības klātienē norisinās jau mēnesi. Tāpat klātienē tiek īstenotas arī interešu izglītības programmas. Cēsu Bērnu un jauniešu interešu centrā pulciņu apmeklējums un pieprasījums mazinājies nav.

Direktore Dzidra Matusēviča skaidro, ka ir jāspēj pielāgoties situācijai, lai interešu izglītība šajos apstākļos varētu notikt klātienē. Jāpielāgojas ir visiem: pedagogiem, interešu centra personālam, audzēkņiem un viņu vecākiem.

“Cēsu Bērnu un jauniešu interešu centrā mēs ļoti rūpīgi sekojam līdzi drošības noteikumiem un to izpildei. Bērni situ­āciju ir pieņēmuši, jo arī interešu centrā ir līdzīga kārtība kā viņu izglītības iestādēs. Dalība nodarbībās iespējama tikai ar negatīva testa vai derīga sertifikāta uzrādīšanu, kam līdztekus tiek ievēroti citi drošības pasākumi, piemēram, telpu vēdināšana, noteikts audzēkņu skaits grupā, roku dezinficēšana.

Var just, ka centra gaiteņos šogad ir klusāk, nekā ierasts. Parasti nodarbību starplaikos bērni pulcējas gaiteņos, šogad viss saplānots tā, lai neveidotos drūzmēšanās. Tāpat arī, ja iepriekš bija atļauts bērniem interešu centrā uzkavēties vai pavadīt brīvo laiku, šobrīd ir pieļaujama tikai konkrēto nodarbību apmeklēšana. Arī bērnu vecākiem nav atļauts apmeklēt interešu centra telpas, izņemot gadījumus, kad viņi bērnu uz nodarbību atveduši pirmo reizi. Ai­cinām, ierodoties pēc bērniem, sagaidīt viņus ārpusē,” stāsta D. Matusēviča.

Centra direktore atklāj, ka interešu izglītības nodrošināšanā šobrīd ļoti nozīmīga ir arī komunikācija un informācijas apmaiņa ar izglītības iestādēm, kuru audzēkņi apmeklē interešu centru, tāpēc ka tieši izglītības iestādēs tiek veikta skolēnu testēšana. Līdzko kāds saslimst, visa klase atrodas pašizolācijā. Skolas par šiem gadījumiem informē interešu centru. Pašizolācijā esošie skolēni nodarbības neapmeklē.

Direktore piebilst, kaut patlaban bērni interešu centrā nevar pavadīt savu brīvo laiku, piemēram, starp mācību stundām skolā un nodarbībām vai sabiedrisko transportu, visi 26 Cēsu Bērnu un jauniešu interešu centra pulciņi darbojas, vairumā no tiem grupas ir pilnībā nokomplektētas. Tas pierāda interešu izglītības nepieciešamību un nozīmi. Audzēkņi un viņu vecāki arī šo­brīd pie pielāgotiem apstākļiem novērtē iespēju darboties radoši, pilnveidoties un attīstīt savas prasmes klātienes nodarbībās. Pulciņos apgūst to, ko bērni un jaunieši izvēlējušies paši, nevis tāpēc, ka tas jādara, jo iekļauts mācību programmā.

Cēsu novada teritorijā interešu izglītības nodrošināšana deleģēta arī izglītības iestādēm, kas audzēkņiem organizē ārpusstundu aktivitātes un interešu izglītības piedāvājumu dažādos pulciņos. Stalbes pamatskolas direktore Jolanta Dzene atzīst, ka arī šobrīd, kad izglītības iestādē ir pastiprināta drošības noteikumu ievērošana, atbilstoši skolēnu vēlmēm un interesēm tiek nodrošināta iespēja piedalīties interešu izglītības pulciņos un darboties, pilnveidojot un attīstot prasmes.

Arī Vecpiebalgas vidusskolā, kurā skolēniem nodrošināts plašs interešu izglītības piedāvājums, darbs pulciņos notiek, stingri ievērojot drošības prasības. “Katra klase ir kā drošais burbulis, kura kārtību nemainām ne tikai mācību, bet arī interešu izglītības procesa īstenošanā. Pie­mēram, sporta pulciņu, kas paredzēts 1. – 2. klasei, vienu nedēļu apmeklē viena klase, nākamajā nedēļā otra,” komentē Vecpie­balgas vidusskolas direktore Ilona Strelkova.

Interešu izglītību raksturo tas, ka tā ir brīvprātīga un neformāla. Tā fokusējas uz personas individuālajām vēlmēm un interesēm neatkarīgi no vecuma vai iepriekš gūtajām prasmēm un zināšanām. Nozīmīgi interešu izglītības pamatprincipi ir bērnu un jauniešu spēju un talantu attīstīšana, saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana, kā arī audzēkņu iespēja radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai, kas ir ļoti būtiski, lai veicinātu preventīvo darbu negatīvo tendenču novēršanai bērnu un jauniešu vidū, kā arī pandēmijas ierobežojumu atstāto negatīvo ietekmi uz bērnu un jauniešu emocionālo labsajūtu.