Ziņas

Uzņēmējdarbība

Piena bullēni palikuši bez atbalsta, tas negatīvi ietekmēs Latvijas lauku attīstību

Atbilstoši jaunajai tiešo maksājumu kārtībai, no 2015.gada līdz 2016.gadam nav noteikts atbalsts Latvijas lauksaimniekiem, kuri audzē piena buļļus. Biedrība “Lauksaimnieku apvienība” secinājusi, ka pēc patlaban pieejamajiem aprēķiniem, Latvijā ir ap 24 200 piena buļļu, kuri nu atstāti “novārtā”.

Biedrība “Lauksaimnieku apvienība” vērš uzmanību uz to, ka daudziem jaunajiem lauksaimniekiem, kuri nespēj audzēt tīrasiņu gaļas liellopus, piena bullēnu audzēšana ir vienīgais veids kā uzsākt saimniekošanu, neieguldot tūkstošus. Arī daudzām mazajām saimniecībām vienīgais iztikas avots ir piena bullēnu pārdošana gaļai, ar nosacījumu, ka tie, protams, tiek nobaroti. Ja nav valsts atbalsta, tad piena bullēnus nobarot nav iespējams. Pašlaik piena buļļi tiek pārdoti, nenobarojot tos līdz optimālam svaram, tādējādi zaudējot kvalitatīvu pašmāju produktu, kā arī, radot apstākļus, ka Latvijas lauksaimnieki nenodarbojas ar laukos ierasto saimniekošanas veidu, tādējādi veicinot laukos nodarbinātību. Esošā situācija, kad bullēni tiek pārdoti uz ārvalstīm, nekādā gadījumā neveicina pievienotās vērtības rašanos produktam tepat uz vietas Latvijā, tādējādi nākotnē neveicinot nodokļu maksāšanu no pārdotās produkcijas.

“Viena veida gaļas buļļu audzēšana nekādā veidā nedrīkst būt labāka par cita veida buļļu audzēšanu. Jābūt ir kaut kādam līdzsvaram saimniekošanā,” teic biedrības “Lauksaimnieku apvienība” valdes loceklis Ivars Ādamsons.

Biedrības “Lauksaimnieku apvienība” izpilddirektors Dīns Cielavs: “Piena bullēnu audzētājiem atbalsta saņemšana ir sevišķi svarīga, jo ar šo ražošanas veidu saimniecības, kurās piena cena ir zem pašizmaksas, var saņemt vismaz kaut kādu atbalstu un nebankrotēt. Vissvarīgākais šāda veida atbalsts ir saimniecībām ar mazu lopu skaitu, kurām ir dažāda nodarbošanās specifika.”

SIA “VVAgro” īpašnieks Valdis Veide “Kāpēc ir gaļas nozares priviliģētākā stāvoklī, runājot par piena un gaļas liellopiem? Pašlaik ir jādomā par piena nozares blakusnozarēm (piena bullīšu audzēšanu) un mazajiem lauksaimniekiem kopumā. Zemkopības ministrijai ir jāatbalsta nozares, kuru darbība var uzlabot vai veicināt pamatnozaru attīstību valstī, kā arī jāatbalsta nozares, kuru pastāvēšana ir apdraudēta kā tāda, piemēram, cūkkopība.”

Sagatavojusi Anda Dzenža