Ziņas

Sabiedrība

Piemiņas vieta izsūtītajiem

Darbs notiek. Latvijas Represēto biedrības Cēsu nodaļas vadītājs Pēteris Ozols izmēģina arī savus spēkus, dzenot sliežu gulšņos naglas, kas nostiprina sliedes piemiņas vietā izsūtītājiem pie bijušās Amatas dzelzceļa stacijas.Foto: Jānis Gabrāns

Piemiņas vieta 1949.gada 25.martā izsūtītajiem pie Amatas dzelzceļa stacijas arvien vairāk iegūst plānotās aprises.

Jau veikti nepieciešamie zemes darbi, teritorijas labiekārtošana, vakar tika uzstādīti sliežu fragmenti, kas simboliski ved debesīs. Vēl šonedēļ pie sliedēm tiks piestiprināta informatīvā plāksne, kas vēstīs par 1949.gada izsūtīšanu, tostarp PSRS lēmums par operāciju “Krasta banga”, ar kuru tika īstenotas deportācijas, kā arī citi materiāli, kas saistās tieši ar šo ešelonu.

Jau esam rakstījuši, ka ar ideju blakus bijušajai Amatas dzelzceļa stacijai izveidot piemiņas vietu 1949.gada 25.martā izsūtītajiem nāca klajā Latvijas Represēto biedrības Cēsu nodaļa. No Ama­tas stacijas 62 vagonos tika izvesti 1318 cilvēki, par to piemiņas vietā liecinās 1318 metāla stabiņi. Uz katra būs tā cilvēka vārds, kam tas veltīts, un šī uzraksta daļa būs pagriezta uz to pusi, kur cilvēks dzīvojis izsūtīšanas brīdī. Tuvākajās dienās tiks uzstādīti pirmie stabiņi, pagaidām 21.

Latvijas Represēto biedrības Cēsu nodaļas vadītājs Pēteris Ozols norāda, ka process virzās, lai 14.jūnijā atklātu piemiņas vietas pirmo kārtu: “Darbs pilnībā būs pabeigts, kad uzstādīsim pēdējo -1318. – stabiņu. Pirmie stabiņi simbolizēs tos pirmos iedzīvotājus, kas tika iedzīti ešelonā, un tie galvenokārt bija no Ama­tas. Pēc tam atbilstoši finansiālajiem līdzekļiem uzstādīs nākamos stabiņus. Ziedošana projektam turpināsies, līdz viss būs paveikts. Ap­mēram pusotrs simts ziedotāju jau atsaukušies, ziedojot dažādas summas. Gan tie, kuru radinieki atradās šajā ešelonā, gan tie, kuri grib, lai piemiņu saglabātu. Aici­nājumam atsaukušās arī vairākas pašvaldības. Īpašs paldies Ama­tas novada pašvaldībai, tā paveica darba daļu, kas ļāva projektam virzīties raitāk.”

Piemiņas vieta atrodas blakus bijušajai dzelzceļa līnijai, kas pārveidota par zaļo dzelzceļu jeb veloceliņu. Piemiņas vieta fiksēta pašvaldības līgumā ar “Latvijas Dzelzceļu”, un pašvaldība par saviem resursiem šo piemiņas vietu sakārtojusi.

“Pašvaldība iesaistījās projektā, jo mums atbilstoši līgumam ir zemes tiesības uz šo vietu. Darbu veikšanai tika saņemta būvatļauja, viss izdarīts atbilstoši prasībām. Esam veikuši zemes darbus, šķembu virskārtas, hidroizolācijas slāņa ierīkošanu, citu nepieciešamo piemiņas vietas teritorijas sakārtošanā, lai idejas autori varētu turpināt to iekārtot,” stāsta Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte.

Informācija vēsta, ka šajā ešelonā tika iesēdināti 892 Cēsu apriņķa iedzīvotāji, pārējie – no Alūksnes apriņķa. Vēl 1285 Cēsu apriņķa cilvēki tika deportēti uz Sibīriju no citām stacijām, kur stāvēja kāds no 33 ešeloniem, kas 25.martā devās sāpju ceļā uz Sibīriju.

P. Ozols norādījis, ka simbolika Amatā atšķirsies no citām piemiņas vietām deportētajiem: “Gri­bam parādīt totalitārā režīma nežēlību un plašo apmēru, lai šī vieta būtu arī atgādinājums par visiem ešeloniem, kas uz Krie­vijas plašumiem piespiedu kārtā aizveda Latvijas iedzīvotājus.”

Pirmās kārtas atklāšana notiks 14.jūnijā, uz to aicinātas arī valsts augstākās amatpersonas. P. Ozols aicina ikvienu, kuram ir vēlme, lai izsūtīto piemiņa tiktu saglabāta, iespēju robežās ziedot projektam.