Ziņas

Sabiedrība

Piemaksa pie dīkstāves pabalsta par apgādībā esošu bērnu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) personām, kurām Valsts ieņēmumu dienests (VID) piešķīris dīkstāves pabalstu un kurām VID reģistrēti apgādībā esoši bērni vecumā līdz 24 gadiem, izmaksās piemaksu pie dīkstāves pabalsta 50 eiro apmērā mēnesī par katru apgādībā esošu bērnu.

Piemaksu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz informāciju, ko aģentūra saņem no VID par izmaksātajiem
dīkstāves pabalstiem, un ņemot vērā pabalsta saņēmēja tiesības šajā periodā izmantot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu.

Piemaksu pie dīkstāves pabalsta VSAA pārskaitīs uz saņēmēja kontu, kurā VID pārskaitījis
dīkstāves pabalstu.

Piemaksas apmēru VSAA noteiks proporcionāli dienu skaitam, par kurām ir tiesības saņemt piemaksu.

Piemērs:
Personai VID piešķīris dīkstāves pabalstu par periodu no 12.marta līdz 31. martam. Šajā periodā personas apgādībā
reģistrēts viens bērns.

Piemaksu pie dīkstāves pabalsta piešķirs par periodu no 12.marta līdz 31.martam un to aprēķinās, ņemot vērā piemaksas apmēru 50 eiro par bērnu un periodu 20 dienas
(aprēķins: 50 eiro / 31 diena) x 20 dienas = 32,26 eiro.

Piemērs:
Personai VID piešķīris dīkstāves pabalstu par periodu no 1.aprīļa līdz 30.aprīlim. Personas apgādībā reģistrēts viens bērns. VSAA piemaksu pie dīkstāves pabalsta izmaksās no 1.aprīļa līdz 30.aprīlim.

Piemaksas izmaksu VSAA pārtrauks, ja bērns vairs nav pabalsta saņēmēja apgādībā.

Piemērs:
Personai VID piešķīris dīkstāves pabalstu par periodu no 1.aprīļa līdz 30.aprīlim. No 16.aprīļa personai vairs nav tiesību saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu, jo bērns sasniedzis pilngadību un nemācās. VSAA piemaksu pie dīkstāves pabalsta piešķir un izmaksās par periodu no 1.aprīļa līdz 16.aprīlim.

Avots: VSAA