Ziņas

Uzņēmējdarbība

Pieckārt palielinājušies pašvaldībai piederošā rehabilitācijas centra “Līgatne” zaudējumi

Līgatnes novada domei piederošais rehabilitācijas centrs “Līgatne” pērn strādājis ar 75 672 eiro zaudējumiem, kas ir piecas reizes lielāki nekā 20014.gadā, liecina “Firmas.lv” informācija.

2014.gadā “Līgatne” strādāja ar 14 593 eiro zaudējumiem.

Pērn uzņēmuma apgrozījums bijis 1 022 891 eiro, kas ir par nepilniem 40 000 eiro mazāk nekā 2014.gadā, kad uzņēmums apgrozīja 1 062 223 eiro.

Cēsu rajona tiesa 2014.gada 31.martā nolēma īstenot rehabilitācijas centra tiesiskās aizsardzības procesu (TAP), kā arī apstiprinājusi centra TAP pasākumu plānu uz diviem gadiem. Pērn centrs turpināja strādāt atbilstoši šim plānam, norādīts uzņēmuma gada pārskatā.

Taču pērn uz četriem gadiem pagarināts arī plāna īstenošanas termiņš.

Pārskatā norādīts, ka zaudējumu apmēru palielina arī īpašnieka gada beigās veiktais materiālais ieguldījums pamatkapitālā 26 000 eiro apmērā, kas izmantots “Senioru mājas” izveidei, kā rezultātā 2015.gada budžeta ieņēmumu sadaļā šī summa neparādās, bet izdevumos ir iekļauta.

Vadība arī norāda, ka 2015.gada apgrozījumu būtiski ietekmēja valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu daļas finansējuma samazinājums par aptuveni 36 000 eiro.

Papildu izdevumi radušies arī līdz ar minimālās mēneša algas palielinājumu, bet centra sniegto veselības aprūpes pakalpojumu cenas tika palielinātas par nepilniem 3%.

Pērn medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus Līgatnē ir saņēmuši 2 757 pacienti, tajā skaitā 299 daļēji valsts apmaksātajā programmā dienas stacionārā, 1 104 ambulatorie pacienti un 1 354 maksas pakalpojumu pircēji. Vidējais ārstēšanās laiks centrā valsts apmaksātajiem pacientiem ir desmit dienas, savukārt maksas pacientiem septiņas dienas. Salīdzinājumā ar 2014.gadu valsts apmaksātajiem pacientiem vidējais ārstēšanās laiks ir saīsinājies par četrām dienām, bet maksas pacientiem par divām dienām. Salīdzinot ar 2014.gadu, pērn būtiski ir pieaudzis ambulatoro pacientu skaits.

“Apzinoties situāciju un regulāri analizējot savas darbības rezultātus, centra valde saskata uzņēmuma spēju veikt saimniecisko darbību arī turpmāk. 2016.gadā un līdz pat 2018.gada 31.martam valde centra darbību plāno saskaņā ar TAP plānu. Centrs arī turpmāk realizēs piesardzīgu un taupīgu finanšu politiku, nemitīgi monitorējot izmaksas, pilnveidojot pakalpojumu sniegšanu, darba organizāciju, darbinieku motivāciju un kvalifikāciju pietiekami ātri un profesionāli veikt attiecīgus uzdevumu noteiktā laika posmā,” norādīts valdes locekļu Daces Klāmanes, Līgas Bemberes un Ludmilas Annuškānes parakstītajā vadības ziņojumā.

Paralēli medicīnas nodaļas darbam tiek veiktas mārketinga aktivitātes padomju laiku slepenā objekta “Bunkurs” un ēdināšanas pakalpojumu piedāvājuma popularizēšanai.

2016.gada apgrozījums ir plānots 1 307 472 eiro apmērā, kas ir par 27% lielāks nekā pērn.

2015.gada decembrī atvērtajā “Senioru mājā” plānots nodrošināt mājvietu 37 personām pensijas vai pirmspensijas vecumā, kas centram nodrošinās papildu ieņēmumus 202 170 eiro gadā.

Šogad kapitāldaļu turētājs – Līgatnes novada dome – plāno arī veikt mantisku ieguldījumu 20 000 eiro apmērā, palielinot centra pamatkapitālu.