Ziņas

Sabiedrība

Piecas izrādes uzrunā skatītājus

Jaunpiebaldzēni lomās. Amatierteātra “Triksteri”aktieri – Anna Mackeviča, Egils Johansons, Velta Ciekurzne, Alvis Žukovskis un Aina Millere izrādē “Dīvainā misis Sevidža”.Foto: Sarmīte Feldmane

Pieci amatierteātri Priekuļu kultūras namā visas dienas garumā priecēja krietnu skatītāju pulku. Ja agrākos gados aktieri bija spiesti spēlēt žūrijai un pāris interesentiem, šoreiz kultūras namā bija īsta teātra gaisotne.

Skatē izrādes vērtēja režisore un teātra kritiķe Ilze Kļaviņa un dramaturgs un aktieris Jānis Jurkāns. Amatierteātru repertuārs bija ļoti dažāds. To uzsvēra arī I.Kļaviņa, atzīstot, ka izrādes devušas emocionālus impulsus pārdomām. Iestudējumos varēja ieraudzīt ikdienas dzīves problēmas, cilvēku attiecības un negaidītus pārpratumus. Repertuārā amatierteātri izvēlējušies gan ārzemju autoru lugas, kā Jaunpiebalgas “Triksteri”, gan Rūdolfu Blaumani, kā Veselavas “Kurlās vardes”, gan savas režisores, kā Skujenes teātris, gan šodienas pazīstamu lugu autoru darbus, kā Liepas pagasta “Krams”.

“Mums skatēs vairākkārt teica, lai nespēlējam jautras izrādes, kas aktieriem patīk, bet iestudējam kaut ko nopietnāku. Tik nopietna satura luga man ir pirmā,” atklāj dramaturģe, Skujenes amatierteātra režisore Baiba Jukņeviča un uzsver, ka skatītājus sasmīdināt ir viegli, bet noturēt uzmanību, kad uz skatuves tiek risinātas nopietnas problēmas, jau grūtāk. “Ir gandarījums, ka skatītājus uzrunā tas, ko darām, ka viņiem tas ir svarīgi, ka nav garlaicīgi,” saka B.Jukņeviča. Skujenieši iestudējumu jau rādījuši ne tikai pašu mājās, arī Kaivē, Zaubē un Ģikšos.

Izrādē “Liepas” spēlē tikai sievietes, Skujenes tautas nama vadītāja un aktrise Solvita Krastiņa pastāsta, ka teātrī ir gandrīz 20 dalībnieku, arī vīrieši. “Taču sanāca tā, ka vairāki kavēja mēģinājumus, tad nolēmām, ka arī dāmas var nospēlēt izrādi,” pastāsta Solvita, bet Baiba paver jaunā iestudējuma priekškaru. “Tā būs izrāde par sabiedrībā aktuālo tēmu. Ģimenēs cilvēki nesarunājas, katrs sēž savā telefonā. Un tad pazūd elektrība. Ir gan nopietnais, gan arī jautrais. Izrādē iesaistīsies arī bērnu teātra dalībnieki.”

Veselavas amatierteātris “Kurlās vardes” daudzus gadus savas izrādes nebija rādījis skatēs. Ik gadu top vairāki iestudējumi, ar kuriem teātris iesaistās tautas nama pasākumos. “”Kurlās vardes” nopietni strādā. Ir prieks, ka izdevās pārliecināt režisori, lai piedalās skatē,” saka Priekuļu novada amatierteātru koordinatore, Liepas teātra “Krams” režisore Benita Sausiņa. Veselavas teātra režisore Ilona Tauniņa un tautas nama vadītāja Emerita Gruzde skaidro, ka, visticamāk, līdz šim neuzdrošinājās piedalīties, jo paš­vērtējuma latiņa ir ļoti augsta.

“Piecas izrādes, un visas interesantas,” vērtē B.Sausiņa. Arī žūrija uzsvēra, ka skate sagādājusi daudz patīkamu pārsteigumu, redzētas patiesi labas izrādes, un to apliecina arī vērtējums. Skatē par veiksmīgu R. Blaumaņa lugas “No saldenās pudeles” režiju diplomu saņēma Veselavas teātra studijas “Kurlās vardes” režisore Ilona Tauniņa, bet Jaunpiebalgas amatierteātra “Triksteri” režisore Aina Damroze – par veiksmīgu Dž. Patrika “Dīvainā misis Sevidža” iestudējumu. Par veiksmīgākajām sieviešu lomām diplomus saņēma Valda Žukovska no Jaunpiebalgas un Daiga Burkāne no Liepas, par veiksmīgākajām otrā plāna lomām – Linda Siksne no Veselavas un Ineta Elksne no Jaunpiebalgas. Par veiksmīgāko vīriešu lomu atveidotājiem tika atzīti – Krists Jēkabsons no Veselavas, Alvis Žukovskis no Jaunpiebalgas un Ernests Štēbelis no Zosēniem. Par veiksmīgāko izrādes muzikālo noformējumu diplomu nopelnīja jaunpiebaldzēnu izrāde.

Žūrija atzina, ka bijis neiedomājami grūti izrādes novērtēt ar punktiem. Tik augsts vērtējums skatēs nav bieži. “Jūs esat uz skatuves, uzrunājat skatītājus, un gan viņi, gan paši kļūstat bagātāki. Aktieri liek kopā domas, rada izrādes. Tas ir notikums un pārdzīvojums, un liels darbs,” vērtē J.Jurkāns.

Zosēnu kultūras un sabiedriskā centra amatierteātris “Intermē­dija” par V. Pumpures lugas “Spie­tu laiks” iestudējumu, režisore Līga Kalniņa, tika novērtēts ar 35 punktiem un otrās pakāpes vērtējumu, Liepas “Krams” par M.Zīles lugas “Zvirbuļu brokastis” (Benita Sausiņa) ieguva 40 punktus un 1.pakāpes vērtējumu, Skujenes “Intermēdija”par B.Juk­ņevičas “Liepas”iestudējumu (Baiba Jukņeviča) – 40.5 punktus un 1.pakāpes diplomu. Jaunpie­balgas “Triksteri” (Aina Dam­roze) – 45 punkti, bet Veselavas “Kurlās vardes”( Ilona Tauniņa) – 45.5 punkti. Abiem teātriem augstākās pakāpes vērtējums.

“Skatē nopelnīt septiņus diplomus!” priecājas Aina Damroze un piebilst, ka šī ir otrā reize, kad viņas vadītajam teātrim ir šāds vērtējums. Pirms gadiem to nopelnīja ar R. Blaumaņa “Ļaunā gara” izrādi. “Teātrī ir talantīgi aktieri,” uzsver režisore.