Ziņas

Sabiedrība

Pie klīnikas būvē stāvlaukumu

Jaunākie darbi. Cēsu klīnikas apkārtnes labiekārtošanā pašlaik iesaistīti lieli tehniskie spēki, notiek otra stāvlaukuma izbūve.Foto: Māris Buholcs

Cēsīs Viestura ielas daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji šobrīd noraugās, kā pa gludi asfaltēto Viestura ielas posmu, kā arī Turaidas ielu ar grants segumu intensīvi braukā smagā tehnika. Tā pieved granti automašīnu stāvlaukumam Slimnīcas ielā 9, lai to paplašinātu un labiekārtotu.

Darbi notiek SIA “Cēsu klīnika” īpašumā. Tas ir īpašnieku pasūtījums SIA “Imberteh” – sešdesmit dienās izbūvēt auto stāvlaukumu, to apzaļumot un apgaismot, kā arī uzlabot līdzšinējo brauktuvi klīnikas teritorijā. Tad to pilnvērtīgi varēs izmantot klīnikas personāls un ar caurlaidēm tajā iebrauks un personīgos transporta līdzekļus atstās arī klīnikas apmeklētāji dienas stacionārā.

Par projekta īstenošanu SIA “Cēsu klīnika” valde izšķīrās pēc tam, kad Cēsīs saplūdušās divas medicīnas iestādes radīja daudz lielāku klientu skaita pieplūdumu, kas apmeklēja speciālistus. Cēsu novada pašvaldības izbūvētais automašīnu stāvlaukums Glūdas, Viestura un Slimnīcas ielas krustpunktā darbadienās atsevišķās stundās arvien biežāk bija pārslogots. Klīnika un pašvaldība par to saņēma apmeklētāju sūdzības.

Viens no risinājumiem bija paplašināt līdz šim slikti labiekārtoto stāvlaukumu aiz klīnikas, Slimnīcas ielā 9. Būtisks pienesums no projekta būs arī tajā ziņā, ka jaunu segumu iegūs pievedceļš transportam uz morgu.

Līgums starp darījuma partneriem paredz, ka stāvlaukums un pievedceļš būs gatavs 4. novembrī. Tad savu uzdevumu attiecībā pret Cēsu klīnikas darbiniekiem, preču piegādātājiem un daļu pacientiem būs veikuši vieni, bet, satiksmei palielinoties, Turaidas ielas uzturēšana būs jāuzņemas otriem – Cēsu pašvaldībai.

Sarežģītākais, kas Turaidas ielā, tās samērā nelielajā grantētā posmā jāatrisina, ir lietus ūdeņu novadīšana, lai ūdens straumes nebojātu ielas segumu. Pagaidām daba pār cilvēku veikumu ielas uzturēšanā arvien biežāk ņem virsroku. Ja iela kļūs bedraina, daļa klīnikas apmeklētāju negribēs apbraukt mikrorajonu, lai atstātu automašīnu klīnikas otrā pusē, bet izmantos stāvēšanas iespējas Viesturielas stāvlaukumā.