Ziņas

Sabiedrība

Pensionāru biedrība nosvin 25 gadu jubileju

DEJU SOLĪ. Svētku reizē ar skaistu deju soli priecēja arī Cēsu pensionāru biedrības deju grupa “Gaujmalietes”.Foto: Iveta Rozentāle

Sirsnīgā atmosfērā Cēsu pensionāru biedrība ar uzrunām, dziesmām un dejām atzīmēja Senioru dienu un biedrības 25 gadu jubileju.

Sveicot jubilārus, Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētājas vietniece Dzintra Žilde teica: “Braucot uz Cēsīm, katru reizi atceros par brīnišķīgo Vislatvijas senioru sadziedāšanās pasākumu šovasar. Mums visiem dziedāšana nāk līdzi no bērnības, mēs esam dziedoša tauta.” Dzintra Žilde, kura uz pasākumu bija ieradusies, matus sasējusi divās astītēs, ar smaidu teica: “Nu kādi gan mēs esam seniori? Lai parādītu, kā  jūtos, esmu šādā izskatā.” Ar saviem vārdiem federācijas pārstāve izpelnījās skaļus aplausus. Viņa arī vēlēja visiem labestību un pozitīvas emocijas, jo prieks palīdz uzturēt labu veselību.

Pensionāru federācijas vārdā Dzintra Žilde pasniedza Patei­cības rakstu par senioru kopības veicināšanu, brīvā laika organizēšanu un lielo ieguldījumu Latvijas senioru interešu aizstāvībā, kā arī vērtēja: “Cēsu pensionāru biedrība ir viena no vecākajām pensionāru biedrībām. Federācijai būs 30 gadi, tas nozīmē, ka esam kopā stāvējuši pie izveidošanas, pie tā, kādai ir jābūt pensionāru organizācijai. Un, jo vairāk ir šādu biedrību, jo labāk senioriem, jo kopā mēs varam izdarīt vairāk.” Pateicības rakstus par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu saņēma arī biedrības biedri Aina Orina, Ligita Latere, Mirdza Siminaite, Ilze Šķepaste, Silva Mauriņa, Lucija Gruzde, Alīda Grīnfelde un Vanda Gasiņa.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs svētku reizē sacīja: “Priecājos sveikt jūsu svētku dienā, un prieks redzēt smaidus, dziesmas un dejas. Man ir pārliecība, ka senioru dzīvotprieku rada vēlme būt aktīvam, kustīgam, satikties un darboties. Visiem gribu novēlēt, lai jums ir enerģija, veselība un vienmēr ir prieks satikties, dziedāt, dejot, minēt mīklas, nūjot, ceļot un uzturēt prātu un ķermeni pie labas veselības.”

Tāpat J.Rozenbergs piebilda, ka šovasar mainījās novada robežas, un aicināja arī seniorus skatīties pāri robežām, atrast jaunus biedrus, sadarbības partnerus un tādējādi vēl vairāk stiprināt senioru kustību: “Mēs no sirds lepojamies ar visām mūsu nevalstiskajām organizācijām, prieks, ka organizācijas labi sadzīvo zem viena jumta, vienā mājā, parādot, ka var darboties kopā, cits citu papildināt, būt vēl krāšņāki un daudzveidīgāki.” Novada domes priekšsēdētājs biedrībai pasniedza arī Atzinības rakstu par aktīvu iesaistīšanos kultūras un sabiedriskās dzīves veidošanā.

Vērtējot biedrības ilggadējo darbību, biedrības valdes priekšsēdētāja Vanda Gasiņa “Druvai” atzina, ka biedrība arvien pastāvējusi, pateicoties aktīviem vadītājiem. Viņa pateicās arī valdes locekļiem, kuri ikdienā iegulda darbu, lai biedrība pastāvētu, lai varētu piesaistīt līdzekļus dažādām iecerēm,  organizēt aktivitātes. V.Gasiņa arī atklāja, ka jau pirms novadu apvienošanās biedrībā bijuši dalībnieki arī no citiem nu jau Cēsu novada pagastiem – Priekuļu, Skujenes -, jo kādam Cēsīs dzīvo bērni, cits daļu laika pavada šajā pusē. Valdes priekšsēdētāja gan atzīst, ka pandēmija biedrību izsitusi no ierastajām sliedēm: “Cilvēki mazāk sanāk kopā, daļa baidās iziet no mājas, lai apmeklētu kādus pasākumus. Iepriekšējos gados taisījām balli CATA kultūras namā, šogad rīkojām mazākā lokā, neaicinājām arī biedrības no kaimiņu novadiem. Tāds ir šis laiks, mazdrusciņ ir jāpiebremzē. Savukārt virtuāli nevaram taisīt plašus pasākumus, jo daļai biedru nav datora, tāpat daudzi nemāk ar datoru rīkoties. Bet svētkus vēlējāmies sarīkot, pabūt kopā, lai ir pozitīvas izjūtas un sirdī prieks. Vēlu senioriem izturību, veselību, domāt vienam par otru un, neskatoties uz grūtībām, neiegrimt pesimismā, bet ar optimisma devu padarīt situāciju vieglāku. Ir skaists rudens, mēs dzīvojam skaistā zemē, varam būt lepni, ka esam latvieši.”

Atbilstoši svētku reizei Cēsu pensionāru biedrību sveica arī kaimiņi, biedrības, kas arī darbojas Cēsu biedrību un nevalstisko organizāciju telpās, – kultūras biedrība “Harmonija”, Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļa -, apstiprinot, ka sadzīvošana zem viena jumta ir laba un draudzīga. Tāpat ar dzejas rindām sveica Cēsu Invalīdu biedrība.

Pasākuma dalībniekus priecēja  biedrības vokālā ansambļa “Kamenes” dziesmas un deju grupas “Gaujmalietes” uzstāšanās. Par mūziku, pie kuras ikvienam prāts nesās uz izkustēšanos, un par pozitīvām emocijām ar humora mirkļiem gādāja Andris Priedītis jeb Jautrais Bocmanis Andža.