Ziņas

Sabiedrība

Pensionāriem sagādā malku

Malkas sagāde vienam pensionāram pašvaldībai izmaksā ap 50 latu. Malku sazāģē , skalda pagasta bezdarbnieki, kuri nodarbināti sabiedriskajos darbos. Pašvaldība viņus nodrošina ar zāģiem un degvielu.

– Ar katru gadu malka kļūst dārgāka. Pensionāriem grūti atlicināt naudu tās iegādei visai ziemai, – atzīst pagasta padomes priekšsēdētājs.