Ziņas

Sabiedrība

Pelnīts sabiedrības paldies

Pagodināti. "Druvas" aptaujas "Gada cilvēks 2015" laureāti - Līga Tiltiņa (no kreisās), Igors Gormaļovs, Ilze Krivašonoka, Natālija Krama, Pēteris Ozols un Evija Lūkina. Klāt nav Kaspara Stupeļa.Foto: Aivis Riekstiņš

Cēsu koncertzāles Ērģeļu zālē “Druva” saaicināja kopā šīgada lasītāju aptaujas “Gada cilvēks” laureātus. Lai lasītāju vārdā ikvienu pagodinātu, lai viņus sveiktu domubiedri, lai piestātu ikdienas steigā, kaut mirkli ieskatītos paveikto darbu sarakstā. Ar katru gadu aizvien vairāk cilvēku gatavi dot citiem, domubiedriem, plašākai sabiedrībai, valstij. Ar viņiem var lepoties viņu tuvie cilvēki, kaimiņi, novada ļaudis, par viņiem vērtīgi uzzināt tālākos novados.

SIA “Cēsu Druva” valdes priekšsēdētāja Andra Gaņģe, uzrunājot aptaujas laureātu godināšanas reizē sanākušos, atklāja, ka, jūtot saviļņojumu zālē, malā nolikusi uzrakstīto. “Tas ir saviļņojošs brīdis, kad mūsu laureātiem jānodod daudzie labie vārdi, kurus sūta mūsu lasītāji. Aptauja bijušajā Cēsu rajonā gadu gaitā kļuvis par nozīmīgu sabiedrisku notikumu. “Druvai” ir gods savākt stāstus par cilvēkiem, kuri daudz devuši sabiedrībai. Šogad saņēmām vēstules, kuras parakstījuši vairāk nekā simts cilvēku, vairāki desmiti, kuras rakstījuši novadnieki, lai pastāstītu par kādu izpalīdzīgu, devīgu, čaklu cilvēku līdzās,” sacīja Andra Gaņģe, novēlot, lai labie vārdi kalpo kā motivācija nākotnes darbiem.

Laureātu godā šogad Kaspars Stupelis, Ilze Krivašonoka, Līga Tiltiņa, Evija Lūkina, Natālija Krama, Pēteris Ozols, Igors Gormaļovs. Katra dzīves filozofijas, darba, atbildības un cilvēkmīlestības raksturošanai pasākuma vadītājs korespondents Jānis Gabrāns bija izvēlējies dzīvesstāstu pamācības no daudziem pazīstamās grāmatas “Cāļa zupa dvēselei”. Laureātiem intervijā bija jāatbild uz korespondentu jautājumiem, pārsteigumus gādāja apsveicēji, “Druva” dāvināja pulksteni, apliecinājuma rakstu un ziedus. Muzicēja A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkņi – Elza Apine, Jana Krastiņa, Jānis Frīdenfelds, Klinta Āboliņa, Audris Balodis, Judīte Žīgure, Selēna Mieriņa un Sabīne Blūma kopā ar pedagoģi Leldi Krastiņu.

Šogad aptauja notika 19. gadu. Tā, tāpat kā “Druva”, aizvien vieno cilvēkus bijušajā Cēsu rajonā. “Ļoti demokrātisks un vērtīgs pasākums. Tāda pagodināšana paliek atmiņā visu mūžu,” atzina pērnā gada aptaujas laureāte Grieta Grosberga no Stalbes. Šogad laureātu vidū pārgaujietes Ilze Krivašonoka un Līga Tiltiņa. Divas aktīvas sievas, kurām, tā vien šķiet, laika pārpārēm, ja jau var tik daudz izdarīt.

NO SIRDS. Līgu Tiltiņu sveic Imants Kalniņš.

* NO SIRDS. Līgu Tiltiņu sveic Imants Kalniņš.

“Mamm, tu spēji izaudzināt trīs bērnus, atrast laiku skolas darbiem, mājai, saimniecībai, apkārtējiem cilvēkiem,” par Līgu Tiltiņu sacīja meita Baiba Zakevica. Korespondente Anda Dzenža stalbēnieti Līgu Tiltiņu ne tik daudz taujāja par to, kā biedrībā vingro kopā ar savām vienaudzēm, rīko pasākumus, kuros piedalās visa novada seniori, saimnieko savā saimniecībā, bet gan dalīties pieredzē kā laika tiesnesei florbola sacensībās. “Liekas, ka dzīve ir vienkārša un cilvēki dara savu darbu. Taču, kad vajag kaut ko vairāk nekā ikdienā, meklējam tos, kam var uzticēties. To nevar izdarīt viens. Līga ir it kā nepamanāma, bet, kad tiek rīkots kāds pasākums novadā, bez Līgas padoma neiztikt. Un vēl – viņai ir siltais sievietes smaids,” par Līgu Tiltiņu sacīja Pārgaujas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Imants Kalniņš.

TO VAR TIKAI ILZE. Par Ilzi Krivašonoku pārliecinātas Guna Rukšāne, Daiga Hofmane un Helēna Lūsiņa.

* TO VAR TIKAI ILZE. Par Ilzi Krivašonoku pārliecinātas Guna Rukšāne, Daiga Hofmane un Helēna Lūsiņa.

Arī Ilze Krivašonoka nesavtīgi darbojas Rozulas cilvēku labā. Viņu ar īpaši izraudzītiem vārdiem sveica arī domubiedres un atbalstītājas Guna Rukšāne, Daiga Hofmane un Helēna Lūsiņa. Ilze pati atzina, ka vislielākais gandarījums ir par to, ka rozulieši nesavtīgi turas kopā, lai ko izdarītu sabiedrības labā, vajadzīgs liels ģimenes atbalsts. Kad aktīvi jaunieši Rozulā nodibināja teātri, arī Ilzei tika piedāvāta Princeses loma. Tas bijis pārdzīvojums, bet atteikt savējiem Rozulā nav pieņemts. Kāda ir Ilze, zina katrs Rozulā, un visi vēlēja spēku un izturību būt vadugunij.

LAI SKAN EIROPĀ. Evijas Lūkinas "Ferrum" sportistiem veiksmi vēl Jānis Gabrāns.

* LAI SKAN EIROPĀ. Evijas Lūkinas “Ferrum” sportistiem veiksmi vēl Jānis Gabrāns.

Evija Lūkina pirms diviem gadiem ar domubiedriem nodibināja sporta klubu “Ferrum”. To sabiedrība novērtējusi. “Katram ir savs stāsts, katram savas ambīcijas. Kad nonāc punktā un tālāk nav attīstības, ir jāpieņem lēmums un jāiet uz priekšu, jāpiepūš vaigi un jāiet nezināmajā,” tā ceļu uz sasniegto raksturoja Evija Lūkina un atzina, ka jau pierasts, ka “Ferrum” audzēkņi iegūst godalgotas vietas sacensības dažādās valstīs, taču katras sacensībās arī parāda kļūdas. Tagad “Ferrum” saimnieko Cēsīs, MRU zālē, jo, lai bērniem būtu labāki panākumi sportā, viņiem vajadzīga vieta, kur plašums, inventārs, zinoši treneri. “Lielajiem mērķiem jābūt. Tikai Daugavpilī, Liepājā un Cēsīs ir tik plašas telpas sporta cīņas klubam,” sacīja Evija.

Liepas pamatskolas skolēnu vecāku pārstāvji pateicās, ka audzina skolēnos pārliecību – sportā uzvar tas, kam stipra griba, centība un darba mīlestība.

NOVĒRTĒTS. Igors Gormaļovs (sēž priekšplānā) gandarīts, ka var cilvēkiem palīdzēt.

* NOVĒRTĒTS. Igors Gormaļovs (sēž priekšplānā) gandarīts, ka var cilvēkiem palīdzēt.

Igoru Gormaļovu nemaz tik daudzi nepazīst, bet ne viens vien pazīst viņa dāsno sirdi un labestību. “Tā ir liela dāvana, ko Dievs tev devis – dot citiem,” apsveicot cilvēku, kurš daudziem palīdzējis grūtā brīdī, atbalstījis,” sacīja organizācijas “Glābiet bērnus!” Liepas nodaļas vadītāja Skaidrīte Brence. Priekuļu novada domes izpilddirektors Fjodors Puņeiko pauda gandarījumu, ka novadā ir tādi atsaucīgi cilvēki, kuri palīdz citiem un neko neprasa pretim. “Tiekoties pasākumos ar dažādu paaudžu cilvēkiem, ir patīkami vērot bērnu prieku, bet nenovērtējamas ir sarunas ar veciem cilvēkiem, viņu dzīvesstāsti ir ļoti interesanti. Vēsture mēdz atgriezties, un, izvērtējot to, ko piedzīvojuši senči, veco cilvēku padomi, dzīves gudrība var noderēt. Neuzskatu, ka kaut ko tādu esmu izdarījis. Kad esi sācis dot, gribas turpināt. Arī sniega pika, veļoties no kalna, kļūst aizvien lielāka,” sacīja Igors Gormaļovs un atzina, ka “Druvas” lasītāju novērtējums ir pārsteigums un pamudinājums iesākto turpināt.

VĒL IDEJU DAUDZ. Natālijai Kramai atbalstu jauniem projektiem sola Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

* VĒL IDEJU DAUDZ. Natālijai Kramai atbalstu jauniem projektiem sola Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Korespondente Mairita Kaņepe atminējās, kā 90.gados domē klausījusies kādu ārzemnieku, kurš stāstījis, kāda ir nākotnes bibliotēka. “Klausījos, brīnījos, bet Natālija bija nopietna. Kas no neticamā piepildījies?” Mairita jautāja Cēsu Centrālās bibliotēkas direktorei Natālijai Kramai. “Tam, ka būs moderna bibliotēka, ticējām, bet, ka tik skaista, necerējām, tā pārspējusi mūsu sapņus. Vai varējām domāt, ka uz bibliotēku varēs atnākt ģimene un labi pavadīt laiku, ka bērniem tā būs viena no iecienītākajām vietām pilsētā,” stāstīja Natālija un piebilda, ka dzirdējusi, kā kāds puika pie Pastariņa skolas teicis – es eju uz bibliotēku, es tur dzīvoju. “Vai var būt kas labāks,” gandarījumu pauda bibliotēkas direktore.

“Gada cilvēka” pasākumā tika arī atklāts kāds ne tik zināms stāsts. Bibliotēkā dzīvo spoks. Tas tur bijis arī pirms rekonstrukcijas. 110 gadus celtā ēka ir būvēta uz viduslaiku kapsētas. Natālija izstāstīja jaunāko notikumu. Darbiniece Aija nogājusi pagrabstāvā, kur glabājas grāmatas. “Noiet lejā, gaisma deg. Parasti ieslēdz, kad kāds noiet. Aija uzsaukusi – vai te kāds ir. Jā – atskanējusi Ingrīdas balss. Aija strādājot parunājusies ar kolēģi, viņa gan nav atbildējusi. Skaidrs – tātad piekrīt. Aija izdarījusi, kas jādara, uzgājusi augšā. Ingrīda sēž savā darba vietā. “Tu pagrabā biji?” “Šodien neesmu bijusi,” skanējusi atbilde.

Tādu gadījumu bibliotēkā daudz. Spociņš nav ļauns. Visus stāstus var uzzināt bibliotēkā,” sacīja Natālija Krama. Viņu svinīgajā sarīkojumā sveica arī Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, kurš atzina, ka Natālijai bijusi izplānota taktika – viņa aicināja deputātus, rādīja, stāstīja, ka Cēsīs bibliotēkai ir vienas no sliktākajām telpām un kaut kas ir jādara. ”Tagad bibliotēku pieņemam kā pašsaprotamu, bet uz to iets garš ceļš,” sacīja domes priekšsēdētājs.

Vecpiebaldzēna Kaspara Stupeļa kontā 15 sezonu laikā, ko viņš pavadījis pasaules čempionātu trasēs, ir trīs čempiona tituli, pieci vicečempiona un viena trešā vieta. Turklāt viņš ir vienīgais kantētājs, kurš izcīnījis čempiona titulu ar diviem dažādiem braucējiem, pirmie divi ar Danielu Vilemsenu, šogad ar Etjēnu Baksu. Pasaules čempionātos Kaspars aizvadījis 299 braucienus, kuros izcīnītas 92 uzvaras, 84 otrās vietas un 14 trešās.

Tā kā Kaspars gatavojas jau nākamajai sezonai, viņš nevarēja ierasties. Sveicieni tiks nodoti, arī labie vārdi.

CIEŅPILNI. Titula "Gada cilvēks" ieguvēju Pēteri Ozolu sveic Ingrīda Lāce un Ieva Eglīte.

* CIEŅPILNI. Titula “Gada cilvēks” ieguvēju Pēteri Ozolu sveic Ingrīda Lāce un Ieva Eglīte.

“Cik nesaprotami grūti viss nāca. Pēteris klauvēja pie daudzām durvīm, viņu atvirzīja, aizvirzīja, bet Pēteris spēj nedusmoties, neapvainoties. Nākamajā dienā viņš sēdēja pie durvīm, kamēr bija jāielaiž. Veidojās komanda, kurai bija mērķis – Cēsīs jābūt sienai, kurā ierakstīti to Cēsu apriņķa politiski represēto vārdi, kuri neatgriezās,” sacīja Melānijas Vanagas muzeja vadītāja Ingrīda Lāce un uzsvēra, ka nākotnes, nevis veco cilvēku dēļ ir vajadzīga pagātne. Tā vajadzīga, lai izprastu sevi.

Jāņmuižnieks Edvīns Kide Pēterim Ozolam vēlēja tādu pašu enerģiju, sasniegt gala mērķi kopā ar visiem. “Viņš atstāj nospiedumus un raksta vēsturi. Es ticu, Cēsīs būs sava Stūra māja,” uzsvēra Edvīns Kide.

Jānis Rozenbergs atcerējās, ka sākumā, kad Pēteris Ozols nācis ar ideju, bijis grūti orientēties laikā un telpā, saprast, kā ideju īstenot, kāda varētu izskatīties siena. “Tagad pagalms izskatās pavisam citādāk, arī pilsētā šai vietai tagad cita nozīme. Pēteris ir Cēsu politiski represēto dzinējspēks,” atzina novada vadītājs un atklāja, ka apbrīno Pētera Ozola neatlaidību, vienkāršību.

Pēteris Ozols pateicās “Druvai” un lasītājiem, ka nokļuvis laureātu sarakstā, represētajiem, kuri novērtēja padarīto, kas paveikts daudziem kopā. “Sākumā neviens neticēja, ka var izdoties. Paldies pašvaldībai, kas saprata, ka tas nepieciešams. Iesākto turpināsim. Mums būs sava Stūra māja, ir saglabājušās kameras, kādas tās bija pirms gadu desmitiem. Ceru, ka iecere izdosies. Protams, ne bez privātpersonu un pašvaldību atbalsta. 12 pašvaldības, 20 privātpersonas jau atbalstījušas. Atklāšana paredzēta 2018.gada 17.jūnijā,” stāstīja Pēteris Ozols, aptaujas “Gada cilvēks 2015” laureāts. Viņa paveikto sabiedrības labā, vēstures atgādinājumu nākotnei sarīkojuma dalībnieki novērtēja ar skaļiem aplausiem.

RĀDA PRECĪZU LAIKU. Katrs pulkstenis atrada īpašnieku.

* RĀDA PRECĪZU LAIKU. Katrs pulkstenis atrada īpašnieku.

“Ļoti vērtīgi ir godināt cilvēkus, kuri darījuši, “Druvai” tā skaista tradīcija,” pēc sarīkojuma sacīja Edvīns Kide. Mūziķe Lelde Krastiņa pirms vairākiem gadiem arī bija aptaujas laureāte. “Cik bieži saka – galvenā vērtība ir cilvēks, bet tie ir tikai vārdi. Te tā nav. Te redzams, ka tiek izcelti tik dažādi cilvēki no visa bijušā Cēsu rajona. Te kopā cilvēki, kuri nedomā tikai par savu sētu, bet daudz plašāk, kuri ir devēji. Šāda aptauja, pasākums vieno novadus,” domās dalījās Lelde Krastiņa. Amatiete Ingrīda Lāce, arī aptaujas laureāte, ar smaidu pastāstīja, ka toreiz dāvinātais pulkstenis aizvien iet precīzi. “Pirms gadiem tas bija sirsnīgi, emocionāli. Tagad varēju dzīvot līdzi citiem. “Druvas” aptaujā cilvēki pamana vienkāršos darītājus, kuriem nav ambīciju, viņi nedara sevis dēļ, bet citiem, savai tautai,” bilda Ingrīda Lāce.

Nākamgad “Druvas” aptauja “Gada cilvēks” notiks 20.reizi.

KĀ JAU PIEDERAS. Salda, garda, skaista - svētku torte.

* KĀ JAU PIEDERAS. Salda, garda, skaista – svētku torte.