Ziņas

Sabiedrība

Pēdējo reizi ar Priekuļu tehnikuma vārdu

Vēsturiski brīži Priekuļu tehnikumā. Apsveikumus saņem lauku māju saimnieku programmas absolventi Jānis Mantiņš (priekšplānā) un Ralfs Leinasars. Izlaidums bija īpašs arī tehnikuma karogam un skolas emblēmai, jo Izglītības un zinātnes ministrija paredzējusi, ka skola vasarā pārtaps par Vidzemes tehnikumu.Foto: Mairita Kaņepe

Priekuļu tehnikumā šīs vasaras izlaidums bija zīmīgs. Tas bija pēdējais, kurā absolventi saņēma skolas beigšanas diplomu ar Priekuļu vārdu.

Jau notiek darbs, lai no 1. augusta Priekuļu tehnikums sauktos par Vidzemes tehnikumu un tam būtu divas mācību vietas un reizē vēl vairāk mācību programmu. Izglītības un zinātnes ministrija uzklausījusi Cēsu pašvaldības priekšlikumu valsts tehnikuma mācību programmas nesakoncentrēt vienuviet, kā bijis līdz šim, bet īstenot vietās, kur arodu skolas darbojušās jau vēsturiski – gan Priekuļos, gan Cēsīs. Cēsu un Priekuļu skolas juridiski apvienos, mācību vietas gan atstājot katrā apdzīvotajā vietā, bet dodot skolai vienotu nosaukumu – Vid­zemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums. Izglītības stratēģiem ir cerības, ka norāde uz Vidzemes mēroga tehnikumu ar plašāku programmu daudzumu audzēkņu skaitu tikai vairos, nevis mazinās.

Audzēkņu uzņemšana nākamajam mācību gadam jau sākusies, aicinot mācību bāzē Priekuļos apgūt automehāniķa, autodiagnostiķa, lauksaimniecības tehnikas mehāniķa, augkopības tehniķa specialitātes, kas profesionālajā skolā Priekuļos gadiem piedāvātas. 2019. gada izlaidumā iespaidīgākā absolventu grupa tehnikumā bija programmas “Lauku īpašuma apsaimniekotājs” audzēkņi. Ja skatāmies nākotnē, lielā mērā tieši viņi turpmākajos gadu desmitos popularizēs vēsturisko tehnikumu ar Priekuļu vārdu. Viņu veiksmes vai arī neveiksmes lauku īpašumu apsaimniekošanā liks sabiedrībai runāt par izglītības kvalitāti, kādu guvuši tieši apdzīvotajā vietā Priekuļos.

Pēc četru gadu mācībām Prie­kuļos tehnikumā izlaidumu svinēja arī lauksaimniecības tehnikas mehāniķi, ēdināšanas pakalpojumu speciālisti, klientu apkalpošanas speciālisti, datorsistēmu tehniķi, kā arī ēku būvtehniķi un automehāniķi. Tehnikuma Goda grāmatā parakstīties tika aicināti seši izcilākie 2019. gada absolventi: Imants Ēvalds Bērziņš, Valdis Ezeriņš, Ralfs Leinasars, Jānis Mantiņš no Limbažiem, Nor­­munds Kampe, Ernests Mozga.

Šovasar direktora amatā ieceltais Artūrs Sņegovičs absolventiem sacīja: “Tehnikumam gluži kā jums sākas pārmaiņu laiks. No 1.augusta sauksimies par Vid­zemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumu, vienkāršāk sakot, par Vidzemes tehnikumu. Reizēm pārmaiņas nav viegli pieņemt, gribas, lai viss paliek, kā ir. Atcerēsimies Raiņa spārnoto teicienu: “Pastāvēs, kas pārvērtīsies”! Tehnikums noteikti pastāvēs. Vairāk nekā simts gados tas nemitīgi pārvērties, un 1. augustā oficiāli sāks nākamo attīstības posmu. Gluži kā jums, absolventi, tehnikuma izvēles būs balstītas mūsdienām atbilstošā pieprasījumā. Atceroties tehnikuma vēsturi un tradīcijas, kopīgā darbā tiks rasts labākais risinājums, lai salāgotos tradīcijas un nākotnes redzējums.”

Izlaiduma runu jaunieceltais direktors noslēdza ar aicinājumu absolventiem: “Vienmēr mūsu durvis būs atvērtas skolas salidojumos un arī ikdienā”. No 2019. gada absolventiem vieni bija mācības sākuši Priekuļu tehnikumā, otri Ērgļu profesionālajā vidusskolā, bet diplomu tagad visi saņēma vienuviet. Latvijā arodskolu reformēšanas gaitā, lai veidotos lielākas mācību iestādes, audzēkņu skaitā mazākās aizverot, no izglītības kartes pazudusi Ērgļu un Jāņmuižas profesionālā skola, kuras abas savulaik pievienoja Priekuļu tehnikumam. Artūrs Sņegovičs jau pirmajā “Druvai” sniegtajā intervijā vēstīja, ka vēlas, lai tehnikums ikdienas darbā iekļautu labāko, ko savulaik īstenojušas tehnikumam pievienotās profesionālās skolas.

Jau tradicionāli Priekuļu tehnikuma karoga kātā tika iekalta izlaiduma piemiņas zīme. Suve­nīrus, kas ikdienā atgādinās par mācību iestādi ar vēsturisko vārdu – Priekuļi -, saņēma pedagogi un tehniskie darbinieki.