Ziņas

Uzņēmējdarbība

Pēdējā diena projektu iesniegšanai atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem

Šodien pēdējo dienu Lauku atbalsta dienestā (LAD) var iesniegt projektus Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākumā “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”, kas paredz 40 000 eiro vienreizēja atbalsta izmaksu lauksaimniekiem līdz 40 gadu vecumam.

Kopumā šajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir astoņi miljoni eiro.

Atbalsta finansējums tiks sadalīts šādi: LAD Austrumlatgales reģionālā pārvalde saņems 1 040 000 eiro, Dienvidkurzemes – 1 000 000 eiro, Dienvidlatgales – 1 160 000 eiro, Lielrīgas – 440 000 eiro, Viduslatvijas – 880 000 eiro, Zemgales – 1 000 000 eiro, Ziemeļaustrumu – 880 000 eiro, Ziemeļkurzemes – 680 000 eiro, Ziemeļvidzemes pārvalde – 920 000 eiro.

Projekta iesnieguma veidlapa un pasākuma nosacījumi pieejami LAD mājaslapas sadaļā “Atbalsta veidi / Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā struktūrvienībā, Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2.

Kā ziņots, 40 000 eiro atbalsta izmaksa lauksaimniekiem, kuri ir jaunāki par 40 gadiem, tika sākta pērn, lai rosinātu jauniešus pārņemt lauku saimniecības.

Noteikumi paredz iespēju piešķirt atbalstu juridiskai vai fiziskai personai, kurai piederošās saimniecības gada kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir vismaz 15 000 eiro, bet neviens no rādītājiem nepārsniedz 70 000 eiro.

Visā plānošanas periodā Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumam “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” paredzētais kopējais publiskais finansējums ir 13 900 934 eiro, tajā skaitā 9 452 635 eiro Eiropas Savienības finansējuma un 4 448 299 eiro nacionālā līdzfinansējuma.

2015.gadā tika izsludināta viena pieteikšanās kārta, bet visā plānošanas periodā plānotas divas līdz trīs kārtas.

Kopējais atbalsta pretendentu skaits visā 2014.-2020.gada programmēšanas periodā varētu būt 350 personas.