Ziņas

Sabiedrība

Pedagogi izvirza prasību valdībai

Skolotāju devums valstij joprojām netiek pietiekami novērtēts. Skolotāji nesaņem savam darbam adekvātu atalgojumu. Bezcerības mākti, ļoti daudzi labi speciālisti aiziet no darba skolā, maina profesiju,” pastāstīja Modris Krieviņš, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības valdes loceklis. Sanāksmē skolotāji saņēma Ministru prezidenta Aigara Kalvīša solījumu, ka trīs nedēļu laikā starp valdību, Izglītības un zinātnes ministriju un izglītības darbinieku arodbiedrību tiks izstrādāts vienošanās protokols. ”Arodbiedrība prasa, lai samaksa par skolotāju darba likmi tiktu palielināta par 20 latiem. Pašlaik tā ir 185 lati pirms nodokļu nomaksas. Ja valdība šo prasību noraidīs, Cēsu rajona skolotāji ir gatavi streikot. Skolotāji gan nevēlas nonākt līdz tik radikālam solim un cer uz pozitīvu iznākumu sarunās ar valdību.

Pirms trim nedēļām Igaunijas valdība pieņēma lēmumu palielināt skolotāju algas. Tagad Igaunijā mēneša vidējā samaksa par tādu pašu likmi kā Latvijā – 21 stundu nedēļā – ir 365 lati. Lietuvā skolotāju nedēļas likme ir 18 stundas un par to pienākas samaksa – 260 lati.

Pagājušajā gadā pēc solītā plāna skolotāju darba algas nepaaugstināja. Arī šogad valdības vadītājs devis mājienu, ka algu palielinājumu varētu atcelt uz vēlāku laiku, aizbildinoties ar budžeta grūtībām. Arodbiedrība aprēķinājusi, ka samaksas palielināšanai par darba likmi papildus vajadzīgi 15 miljoni latu un ierosina līdzekļus rast, grozot valsts budžetu. To Ministru prezidents uzskata par bīstamu

priekšvēlēšanu laikā, sargājoties no ”valsts kases izlaupīšanas”. Arodbiedrība tagad ierosina samaksu par pedagoga darba slodzi palielināt maijā, izlietojot budžeta gada pēdējiem mēnešiem paredzēto, bet grozījumus izdarot rudenī pēc vēlēšanām. Valdība iecerējusi šogad valsts budžetā iekasēt par 560 miljoniem vairāk nekā pērn. ”Daudz uzstājīgāki esam kļuvuši taisni tāpēc, ka tuvojas vēlēšanas. Pēc tām būs cita valdība un tai no jauna būs jāskaidro situācija izglītībā, bet gads būs pagājis bez panākumiem,” spriež M. Krieviņš.

Tikmēr inflācija devalvē skolotāju iepriekšējo algu palielinājumu. Pedagogi, kuri strādā pusslodzi, to gandrīz neizjuta. Studenti, ieguvuši pedagoģisko izglītību, arvien mazāk izvēlas strādāt savā specialitātē skolās.

Cēsu rajona skolās sāk trūkt skolotāju. ”Jāpateicas pensijas vecuma cilvēkiem, un tādi ir 12 procenti no visiem skolotājiem, par viņu vēlmi joprojām intensīvi un pietiekami kvalitatīvi strādāt,” komentē Cēsu rajona izglītības darbinieku arodbiedrību līderis. Pedagogu sastāvs noveco, daudzi strādā vairāk aiz inerces, viņu darbu nepavada veselīga konkurence, jo skolotāji jūtas neaizstājami. Skolotāji vecumā līdz 30 gadiem ir tikai deviņi procenti.

Skolotāju streiks bija izsludināts 17. martā, bet pagaidām atlikts, gaidot valdības lēmumu. ”Šajās sarunās manu un kolēģu interešu pārstāvēšanā valdībā ļoti paļaujamies uz Cēsu rajona arodkomiteju līderi Modri Krieviņu, viņa kompetenci un enerģiju sarunu risināšanā,” sacīja Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas arodkomitejas priekšsēdētāja Sandra Klaucāne. ”Streiks ir galēja metode. Pēc tās mēs nealkstam, tāpēc pieļauju, ka būs kompromisi. Taču darbs skolā psiholoģiski kļūst arvien grūtāks. Vecāki bērnu audzināšanai atvēl aizvien mazāk laika. Valsts prasības pret skolotājiem pieaug, taču santīmi, kurus pelnām, labojot burtnīcas, audzinot klases, mūs pazemo. Sabiedrība, redzot, ka valsts skolotāju darbu nenovērtē, pauž arī savu negatīvo attieksmi, un tas grauj skolotāju prestižu. Daudzi skolotāji ir vienīgie savas ģimenes uzturētāji un gadiem dzīvo knapinoties, ar bažām domājot par savu bērnu izskološanu. Finansiāli neatrisināmo problēmu dēļ ceļi ved uz Īriju. Par nepieciešamību doties peļņā uz ārzemēm esmu aizdomājusies ne vien es, arī vairākas manas kolēģes”.

Cik straujā tempā Cēsu rajons zaudē kvalificētus skolotājus? Iepriekšējā mācību gadā darbu skolā pameta 37 pedagogi, bet 1. septembrī atnāca četri jauni skolotāji. Līdz Ziemassvētkiem no darba skolā aizgājuši septiņi skolotāji, par iemeslu nosaucot iespēju strādāt labāk apmaksātu darbu. Cēsu rajonā šobrīd visvairāk trūkst matemātikas, fizikas, zēnu mājturības, angļu un latviešu valodas skolotāju. Vietumis trūkst arī citu priekšmetu skolotāju.