Ziņas

Sabiedrība

Pēc pieredzes

Amatas novads. Domes deputāti un darbinieki uzņēma kolēģus no Tilžas, Vectilžas un Krišjāņu pagasta. Viesi iepazinās ar Amatas novada izveidošanu un pieredzē dalījās domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, kā arī priekšsēdētājas vietnieks Māris Timermanis.

“Kā “Druvai” atzina Elita Eglīte, šīs trīs pašvaldības gatavojas veidot novadu. Viesi no Balvu rajona bija atbraukuši ciemos un skatījās, kā strādājam mēs Vidzemē. Esam pietiekami liels novads, pašvaldībai ir jau sešu gadu pieredze. Protams, viņiem ir citādāka ekonomiskā situācija, arī pašvaldību centri atrodas diezgan tālu no rajona centra. Tālākais ir pat 70 kilometrus. Taču doma ir apvienoties un izveidot Tilžas novadu, kurā apvienosies šīs trīs pašvaldības. Bez tam šajā teritorijā būs arī vidusskola,” stāstīja Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte un atzina, ka saruna arī amatiešiem bijusi interesanta.