Ziņas

Izklaide

Pazīstams sieviešu ansamblis

Svētkos. Jubilāres - ansambļa "Lakstīgalas" dalībnieces Vineta Millere (no kreisās), Līga Kalniņa, Sanita Kārkliņa, Ina Liepiņa, Daiga Hofmane, Anita Bendika, Emīlija Kate Tomsone, Elita Tomsone, Ilona Kūlīte, Evija Puriņa. Foto: No albuma

“Esam lieliska komanda – kopā tik daudzus gadus!” priecīgi saka Pārgaujas novada sieviešu vokālā ansambļa “Lakstīgalas” dalībniece Daiga Hofmane. Ansamblis martā nosvinēja 25 gadu jubileju. Vadītāja Elita Tomsone ar dziedātājām bija sagatavojusi koncertu Straupes tautas namā., atzīmējot gadskārtu.

“Šajos gados, kamēr dziedam ansamblī, esam tapušas bagātas ne tikai ar dziesmām, arī ar bērniem, dažas ar mazbērniem. To novērtēja mūsu apsveicēji jubilejā,” piekrītot tam, ka “Lakstīgalas” Pārgaujas pusē ir īpašas, jo dzied visu gadu, teic Daiga Hofmane. Sievietes dzied, kad pašām gribas, un uzstājas arī tad, ja ielūdz vai aicina atbalstīt ar dziesmu.

Novada svētki, represiju atceres dienas, Ziemassvētku laiks, notikumi skolās, novada pārstāvniecība ārzemēs – tas viss ir ansambļa dienaskārtībā gada garumā.

“No paša sākuma – 1993.gada esmu kopā ar ansambli,” teic vadītāja Elita Tomsone. Ar idejām repertuāra veidošanā nāk ne tikai viņa. Idejas esot arī dziedātājām ansamblī. “Mans uzdevums idejas salikt kopā, veidot programmas.”

Gadu gaitā ir mainījusies sieviešu ansambļa norāde par tā piederības vietu un to ietekmējuši vismaz divi apstākļi. Viens no tiem – vietas, kur mīt dziedātājas, no kurienes viņas mēro ceļu uz mēģinājumiem. Tā ir Stalbe, Straupe, Kūdums – visi trīs Pār­gaujas novada pagasti. Dziesmas dēļ tiek mērots ceļš arī no pilsētas.

Ansambļa dalībniece Līga Kalniņa, kura bija uzņēmusies koncerta režiju, skatītājiem sagādāja prieku ne vien dzirdēt skaistas dziesmas, arī uzzināt, kādi vēl talanti un vaļasprieki ir muzikājām sievietēm. To netrūkst.

Elita Tomsone ir gandarīta, ka dziedāšana nav tikai vaļasprieks, bet arī rūpīgs darbs, izkopjot balsis. Vai citādi ansamblis spētu dziedāt trīs un četrās balsīs, ja vajag, arī piecās. Sevišķi dzidri tas izskan Straupes baznīcā.

Vistālāk latvisko “Lakstīgalu” balsis skanējušas, pārstāvot Pārgaujas novadu kā kādreizējo Straupes pilsētu, gar kuru vedis nozīmīgs tirdzniecības ceļš – Hansas savienības pilsētu. Mūs­dienās par Straupes puses ļaudīm, latvisko kultūru ansamblis stāstījis dziesmās Nīderlandē, Igau­nijā, tagad pošas uz Rostokas pilsētas rīkotajām Hanzas dienām.

Sievietēm ir laiks un vēlēšanās sadziedāties arī ar vecākās paaudzes cilvēkiem. Tas notiek gan Straupes, gan Līgatnes pusē, kur seniori apvienojušies ansambļos. Arī skolās ticis dāvāts dziesmu prieks, it sevišķi Ziemassvētku laikā.