Ziņas

Sabiedrība

Pavērsies Piebalgas ainava

Kaibēnu kalnā. Brāļu Kaudzīšu muzejā “Kalna Kaibēni” celtnieki uzstāda skatu torni. Tas atradīsies tajā pašā vietā, kur pirmais, brāļu Kaudzīšu celtais.Foto: Aivars Ošiņš

Vecpiebalgā, braucot uz brāļu Kaudzīšu muzeju “Kalna Kaibēni”, ceļš ved Kaibēnu kalnā. Tas ir 226 metrus virs jūras līmeņa. No kalna paveras Piebalgas ainava. “Un ja vēl var uzkāpt tornī! Tad var tālu redzēt,” saka brāļu Kaudzīšu muzeja vadītājs Aivars Ošiņš un uzsver, ka šomēnes “Kalna Kaibēnos” tiks pabeigta skatu torņa celtniecība.

“Brāļi Kaudzītes bija lieli ceļotāji, kājām izstaigāja Eiropu. Tur arī guva ierosmi, ka Kaibēnu kalnā jāceļ skatu tornis. Jau pēc viņiem tajā pašā vietā tornis vairākkārt atjaunots,” stāsta muzeja vadītājs. Viņš atceras, ka vēl 2007.gadā vecajam tornim mainīti dēļi, bet pēc pāris gadiem tas jau bijis tik bīstams, ka nedrīkstēja kāpt. Tad skatu tornis tika nojaukts.
Gadus desmit tie, kuri muzejā bijuši sen, atkal ciemošanās reizē parasti jautāja par torni. “Tā bija ilgu gadu iecere, kas beidzot piepildās,” saka Piebalgas muzeju apvienības vadītāja Līva Grudule un uzsver, ka tornis muzejam būs pievienotā vērtība.
“Katrs, kurš atbrauc uz muzeju, noteikti nofotografējas pie Ķenča un Pāvula, tagad nebrauks mājās, pirms nebūs uzkāpis tornī,” teic A.Ošiņš.
Torņa būvniecībai piesaistīts “Leader” programmas finansējums. Darbi izmaksās 15 896 eiro, no tiem 90 procentus finansē ELFLA, bet pārējais pašvaldības līdzfinansējums.
Patlaban muzejnieki aizrautīgi strādā, veidojot ekspozīciju, kas tiks izvietota tornī. “Ideja vienkārša – ja apmeklētājs negrib ekskursiju pa muzeju vai arī ierodas ārpus darba laika, viņš var izstaigāt apkārtni, uzkāpt tornī. Lai gūtu kaut nelielu priekšstatu par šo vietu, brāļiem Kaudzītēm, tornī būs brīvdabas ekspozīcija. Īpaši jau jaunā paaudze nemaz nezina, ka Reinis un Matīss bija ceļotāji. Gribam kaut nedaudz pastāstīt par viņu ceļojumiem,” atklāj L.Gru­dule un pastāsta, ka visi rakstnieku ceļojumu apraksti līdz šim nav apkopoti vienā izdevumā. Arī kopotajos rakstos ir tikai daļa. Daudzus var atrast presē. “Viņu apraksti ir ļoti interesanti, nav viegli izraudzīties kādus atsevišķus,” saka L.Grudule. Ekspo­zīcija tiks iekārtota par pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Brīvdabas ekspozīcija top. Ar tās un torņa atklāšanu pavasarī iecerēts sākt jauno sezonu. “Latvijā vecākais memoriālais muzejs būs kļuvis bagātāks,” uzsver L.Gru­dule, bet A.Ošiņš ir pārliecināts, ka iespēju uzkāpt tornī garām nelaidīs neviens.