Ziņas

Sabiedrība

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē

SIA “InCREDIT GROUP” apņemas pārtraukt negodīgas komercprakses īstenošanu un aicina patērētājus, kuri veikuši aizdevuma pirms­termiņa atmaksu, vērsties ar iesniegumu pārmaksātās komisijas izmaksai.

SIA “InCREDIT GROUP” (turpmāk – Sabiedrība) 2023. gada 12. jūlijā Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC) ir iesniegusi rakstveida apņemšanos, ar kuru sola pārtraukt negodīgas komercprakses īstenošanu un aicina patērētājus līdz 2023. gada 1. augustam pieteikties piemērotās komisijas maksas pārrēķinam un aprēķinātās starpības izmaksai.

Patērētājiem, izmantojot Sabiedrības pakalpojumus un saņemot aizdevumu, tiek piemērota vienreizēja komisijas maksa par aizdevuma izsniegšanu, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir proporcionāli samazināma gadījumos, kad aizdevums tiek pilnībā atmaksāts pirms noteiktā termiņa. Sabiedrība apņemas patērētājiem, kas veikuši pirmstermiņa aizdevuma atmaksu un vērsušies ar iesniegumu pie Sabiedrības, veikt piemērotās komisijas maksas par aizdevuma izsniegšanu pārrēķinu un izmaksāt aprēķināto starpību. Tāpat Sabiedrība apņemas turpmāk proporcionāli samazināt komisijas maksu gadījumos, kad patērētāja līgumā ir iekļauts pienākums apmaksāt komisijas maksu pilnībā, savukārt patērētājs vēršas ar iesniegumu par aizdevuma pirmstermiņa pilnīgu atmaksu, kā arī šādu līguma noteikumu neiekļaut līgumos ar patērētājiem.

Lai saņemtu aprēķinātās komisijas maksas starpības izmaksu, PTAC aicina patērētājus, kuri veikuši aizdevuma pilnīgu pirms­termiņa atmaksu, līdz 2023. gada 1. augustam Sa­biedrībai iesniegt iesniegumu ar lūgumu veikt piemērotās komisijas maksas pārrēķinu.