Ziņas

Sabiedrība

Pateicība par kalpošanu

Godam pelnīts. Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags piesprauž apbalvojumu “Uzticības vairogs” Āraišu draudzes priekšniekam Jānim Sietiņsonam. Notikumā klāt ir Āraišu draudzes mācītājs Ainis Ozoliņš.Foto: Jānis Gabrāns

Āraišu baznīcā aizvadītajā svētdienā notikušajā dievkalpojumā Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags pasniedza apbalvojumu “Uzticības vairogs” Āraišu draudzes priekšniekam Jānim Sietiņsonam.

Ar “Uzticības vairogu” ap­balvo personas par sevišķiem nopelniem draudzes un baznīcas darbā. Pasniedzot apbalvojumu, arhibīskaps J. Vanags norādīja, ka tā devīzei izvēlēti vārdi no 3. Jāņa vēstules 1.nodaļas: “… ar uzticību tu visu esi darījis.”

J.Vanags atgādināja Jēzus mācīto – ja dari labu, neliec to izbazūnēt savā priekšā, nestāsti visiem, cik daudz laba esi darījis: “Jēzus mācīja darīt labās lietas slepenībā, bet ir svarīgi, ja apkārtējie šos darbus pamana bez stāstīšanas. Ierau­ga, novērtē un pasaka paldies.

Jānis daudz darījis šīs draudzes labā, šīs baznīcas labā, visas mūsu Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas labā un nav licis to izbazūnēt savā priekšā. Tāpēc man īpašs prieks, ka Āraišu draudze to novērtējusi un pieteikusi Jāni Sietiņsonu apbalvojumam.”

J. Vanags arī uzsvēra, ka šo apbalvojumu nevar nopelnīt, izdarot vienu labu darbu, lai cik liels tas būtu, “Uzticības vairogu” pasniedz cilvēkiem, kuri savā kalpošanā parādījuši ilglaicību, uzticamību. “Šāds apbalvojums nav rotas lieta, patiesībā ar to izrotāties grūti, jo tas ir neliels. Taču ordeņiem nekad nav bijusi rotas lietas funkcija, tas drīzāk apzīmē kādu cilvēku kopienu. Jānis Sietiņsons ar šo tiek piepulcināts zināmam skaitam cilvēku mūsu baznīcā, kuri izcēlušies ar ilgstošu un uzticīgu kalpošanu, lai cits citu var pazīt pēc šīs mazās nozīmītes. Tā varbūt necila pēc skata, bet ļoti vērtīga un no sirds pateicībā pasniegta,” teica arhibīskaps.

J. Sietiņsons saņēma arī diplomu, kurā rakstīts: “Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca, pasniedzot “Uzticības vairogu”, pateicas Jānim Sietiņsonam par ilggadēju un uzticīgu kalpošanu Baznīcai un Āraišu evaņģēliski luteriskajai draudzei.”
Sakot paldies draudzei, J. Sie­tiņsons pateicās Dievam, ka viņam bijuši vecāki, kuri dažus gadus pēc atgriešanās no izsūtījuma Sibīrijā bija tik drosmīgi un viņu dažu mēnešu vecumā nokristīja Rīgas svētā Jāņa baznīcā: “Patei­cos Dievam par iespēju, ka varēju sadarboties ar mācītājiem Arti Eglīti, Gintu Poli un Aini Ozo­li­ņu. Paldies draudzes padomei par sadarbību, jo, kas paveikts, paveikts kopīgā darbā. Paldies tiem, kuri pirms manis pildījuši draudzes priekšnieka pienākumus. Pal­dies ģimenei par sapratni un atbalstu, jo viņiem bija jāsamierinās ar manu prombūtni un dažkārt mājās kaut kas jāpaveic manā vietā. Es nevaru šo apbalvojumu personalizēt, bet vērtēju to kā atzinību visai Āraišu draudzei un ceru, ka mēs darbosimies kopā arī turp­māk.”

“Druvai” J.Sietiņsons atzina, ka apbalvojums nācis kā milzīgs pārsteigums. Kad pirms dažām nedēļām mācītājs A. Ozoliņš to pieminējis, bijis ilgās pārdomās, vai ir to pelnījis.

“Kā jau teicu, to atzīstu kā draudzes kopējo novērtējumu, tāpēc pieņemu pateicībā.
Sajūtas ir neaprakstāmas. Man šis apbalvojums ir kā apliecinājums, ka pamanīta Āraišu draudzes darbošanās, novērtētas tās aktivitātes. Tas rada prieku un svēt­ku izjūtas,” teica J. Sietiņsons.

Draudzes priekšnieka amatā viņam rit jau otrais termiņš, bet ar draudzi saistīts kopš 2005.gada. J. Sietiņsons stāsta, ka viņa vecāki, vecvecāki savulaik bijuši saistīti ar šo vietu, tāpēc jo īpaši patīkami turpināt to, ko viņa dzimta te savulaik darījusi.
Pēdējos gados Āraišu baznīca mai­nījusies gan no ārpuses, gan iekšpuses, lielā mērā tas ir arī J. Sietiņsona nopelns. Viņš atzīst, ka draudzei īsā laikā nācās saglābt to, ko vajadzēja paveikt ilgākā laikā, taču padomju gados namturība nebija tāda, kādai tai vajadzētu būt: “Tādēļ paldies visiem, kuri palīdzēja realizēt plānus, lai šodien varam skatīt baznīcu tādu, kāda tā ir. Atlicis vēl viens nopietna darba etaps, kas saistīts ar grīdas, solu, sienas koka vairogu nomaiņām, restaurāciju. Visam ir savs laiks, bet ir apņēmība to realizēt.”

Āraišu draudzes mācītājs Ainis Ozoliņš, kurš rakstīja pieteikumu apbalvojumam, atzīst, ja kāds draudzē pelnījis “Uzticības vairogu”, tas ir J. Sietiņsons: “Gribu uzsvērt, ka tas ir visas draudzes paldies Jānim par viņa kalpošanu. Viņš uzņēmās draudzes priekšnieka pildīšanu laikā, kas bija samērā sarežģīts, un bija nenovērtējams palīgs mācītājam. Viņš ir ar nepārprotamu izpratni par to, kas ir baznīca, kas draudze un kalpošana. Jānovērtē viņa ikdienas darbs draudzē, ko neviens neredz, bet konstatējam tikai, ka viss izdarīts, kā vajag. Viņš bijis aktīvs un uzticams kalpošanā, ir Latvijas pat­riots, savas zemes saimnieks, viņš ir cilvēks, kurš pelnījis šo apbalvojumu.”